ДП "Національні інформаційні системи"

Телефон підтримки (call-центр): 0-800-508-584

ДрукуватиЗміни у програмному забезпеченні Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (платформа UnityBase)

Функціональність системи

Опис

1.       

Платформа UnityBase

Здійснено перехід на нову версію ядра UnityBase (оновлено інтерфейс програмного забезпечення Державного реєстру прав).

2.       

Перегляд черги заяв

Створення функціональності «черга заяв»;

відображення ознаки «розгляд заяви у скорочені строки»;

 

відслідковування терміну розгляду заяви з урахуванням стану заяви, строку зупинення заяви та дати вручення рішення про зупинення державної реєстрації заявнику:

-          відображення дати та часу атрибуту «термін розгляду» та позначення «світлофором»;

-          автоматична зміна дати та часу атрибуту «термін розгляду»;

 

можливість сортування заяв в черзі за усіма параметрами (колонками).

3.       

Пошук заяв, рішень, розділів, БНМ, прав власності, інших речових прав, обтяжень, іпотек, пошук у спеціальному розділі

Об’єднано пошуки у Розділі та/або Спеціальному розділі;

можливість внесення значень пошукових атрибутів адреси, які містять довільну кількість та порядок літер та цифр та пошуку за визначеними критеріями:

-       можливість внесення до полів пошукової форми (№ типу, № підтипу, № типу номера, № підтипу номера) будь-якої кількість літер поспіль у будь-якій позиції пошукового рядка;

-       можливість внесення до полів пошукової форми (№ типу,  № підтипу, № типу номера, № підтипу номера) символів, що обробляються як незначущі: "#№',.;‘’“”«»;

-       Можливість внесення шаблонних символів «%» та «_» до атрибутів адреси та суб’єкта при пошуку та використанням таких символів («%» - відповідає будь-якій групі символів; «_» - відповідає будь-якому одному символу);

-       у розширеному пошуку можливість введення атрибуту «Серія, номер документу, що посвідчує особу», у форматі ID паспорта (формат: «УУУУУУУУУ», де «У» цифра від 0 до 9)

-       виконання пошуку за вказаними критеріями;

 

можливість обмеження пошуку з урахуванням обраних ролей суб'єктів права.

4.       

Перегляд заяв

Можливість оновлення картки перегляду заяви. На панель форми перегляду заяви додано кнопку «Оновити», що забезпечує оновлення даних поточної заяви;

 

на формі перегляду заяви, у блоці «Суб’єкт», у разі відсутності відомостей про громадянство, відображення інформації, що особа не має громадянства;

 

відображення на формі перегляду заяви відомостей про встановлений термін розгляду заяви;

 

відображення на закладці «Операції» операції «Передача прав на обробку заяви»; дату проведення операції; користувача, який виконав операцію; місце знаходження заяви (організація);

 

створення для Фронт-офісів (ЦНАП, помічників нотаріусів, акредитованих суб’єктів) реєстру перегляду заяв, які повернуті до них та були оброблені реєстратором (винесено рішення).

5.       

Реєстрація заяв

Можливість створення іншої заяви на базі існуючої заяви з копіюванням інформації згідно з правилами:

-       копіювання даних заяви виконується у межах типу заяви;

-       інформація з обраної заяви копіюється до нової заяви, за виключенням інформації про документи, що підтверджують оплату, супровідних документів та їх цифрових образів;

-       копіювання викликається з форми перегляду існуючої заяви;

-       копіювання доступно відповідно до прав користувача;

Створення механізму для копіювання деяких блоків інформації з однієї заяви до іншої, а саме:

-       можливість копіювання у буфер обміну структурованої інформації щодо суб’єктів права, щодо адреси об’єктів нерухомого майна та адреси їх складових частин;

-       можливість подальшої вставки з буферу обміну структурованої інформації, що автоматично відфільтрована в залежності від блоку екранної форми, до якого ініційовано вставку;

-       можливість вибору з переліку доступних та відповідних за контекстом, структурованих даних, що були раніше скопійовані та збережені у буфері обміну;

 

доповнено перелік документів блоку «Супровідні документи»;

 

доповнено довідник «Документ, що посвідчує особу»;

 

доповнено довідник «Форма власності»;

 

змінено довідник «Типи оплати»;

 

можливість локального збереження довідників з накопичуванням для атрибутів:

-       Доповнення до типу;

-       Внесення ОНМ/Найменування підприємства;

-       Супровідні документи/Видавник;

-       Реквізити оплати/Установа;

-       Суб’єкт/ Посада;

-       Суб’єкт/Інший документ;

-       Суб’єкт/Видавник;

-       Документ, що засвідчує права уповноваженої особи/Тип документа;

-       Документ, що засвідчує права уповноваженої особи/Видавник;

 

можливість реєстрації заяви від особи, яка має статус особи без громадянства;

 

можливість на формі реєстрації заяви встановлення значення атрибута «Термін розгляду заяви»;

додавання функції пошуку населених пунктів/об’єктів/вулиць серед всіх статусів значень АТУ, окрім «об'єкт вилучений» з можливістю перегляду інформації про назву, статус, підпорядкування, додаткової інформації.

6.       

Реєстрація заяв, ведення розділів, облік БНМ

Можливість внесення та збереження значення атрибутів адреси, які містять довільну кількість та порядок літер та цифр:

·         можливість внесення до атрибутів адреси (№ типу, № підтипу, № типу номера, № підтипу номера) деяких слів, що резервуються у відповідному довіднику (наприклад: БН, БОС)

·         можливість внесення до атрибутів адреси (№ типу, № підтипу, № типу номера, № підтипу номера) значень, що відповідають наступним правилам:

-  дозволяється вводити ОДНУ літеру у будь-якій позиції (на початку, в кінці, в середині слова);

-  дозволяється вводити будь-яку кількість літер, якщо між ними встановлено спецсимволи допустимого набору ( "#№',-./;\‘’“”«»);

-  дозволяється вводити до 30 літер поспіль з набору «римські» (набір римські: XVLDCI);

-  дозволяється вводити спецсимволи допустимого набору ("#№',-./;\‘’“”«» ) між групами літер з набору «римські»;

-  дозволяється вводити конструкції-виключення «літ.», «літера» на початку слова;

-  дозволяється вводити слова з довідника зарезервованих слів у будь-якій позиції.

7.       

Робота з заявами

Змінено правило переходу по станах заяви: якщо стан заяви  «Відкликано», можливість приймати рішення щодо розділу відсутня;

 

змінено правило переходу по станах заяви: якщо стан заяви «Відкладено», додано можливість проведення операцій «Реєстрація рішення про державну реєстрацію/взяття на облік» та «Реєстрація відмови»;

 

додано операцію «повернення переданої заяви на обробку» для користувачів організації, в якій заява була зареєстрована, за умові, що не було виконано зміну стану заяви або редагування

(реалізовано можливість виконати операцію «Відміна останньої операції» для операції «Передача прав на обробку»);

 

відображення інформації щодо користувача, який зареєстрував заяву у разі передачі заяви;

 

можливість для користувачів Фронт-офісів задовольняти заяви типу «Інший»;

 

створено довідник з вибором категорій організацій, до яких можливо передавати заяви;

 

на вкладці «Операції» вилучено колонку «Від імені», у блоці опису операції вилучено групу даних «Користувач виконав операцію від імені».

8.       

Робота з рішеннями

Можливість зручного перегляду та редагування рішення шляхом зміни меж області редагування тексту рішення;

 

можливість використання змінених шаблонів друкованої форми рішень;

 

відображення відомостей про актуальні нормативно-правові акти у нормативній частині рішень реєстратора;

 

додано новий тип рішення: про закриття розділу та реєстраційної справи (відкриття розділу на новостворений ОНМ);

 

можливість скасування рішення, за умови, що всі записи зареєстровані на підставі даного рішення, були скасовані (скасування рішення та скасування запису може виконувати будь-який суб’єкт реєстрації);

 

відображення на екранній формі картки перегляду рішення блоку «Операції», що містить таблицю з переліком операцій, виконаних на підставі обраного рішення з подальшою можливістю переходу до перегляду детальної інформації про обрану операцію.

9.       

Формування документів з РРП

Відображення на сформованому документі параметрів пошуку адреси нерухомого майна, інформації про дату народження суб’єкта з архівного запису (Реєстри до 2013 року), історичних назв вулиць, а саме:

-       відображення опису ОНМ та інформації щодо складових частин (за наявності), а також відображення усієї інформації про місце розташування земельної ділянки

-       можливість відображення відомостей про ПІБ/Назву російською мовою, а також відомостей про дату та місце народження суб’єкта;

 

можливість відкладеного формування документів, кількість записів в яких перевищує існуюче обмеження в системі.

10.   

Пошук, формування відомостей за результатом пошуку

Можливість здійснення розширеного пошуку за ознакою «код РНОКПП/ЄДРПОУ відсутній»;

 

можливість пошуку об’єктів безхазяйного майна та виведення відповідного блоку до документа «Відомості за результатом пошуку»;

 

можливість обмеження пошуку з урахуванням обраних ролей суб’єктів права.

11.   

Ведення розділів

Можливість відкриття розділу з типом ОНМ «Земельна ділянка» та реєстрації права власності на підставі заяви «Про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права)»;

 

можливість локального збереження довідників з накопичуванням для атрибутів:

-       Найменування підприємства;

-       Видавник;

-       Орган, що здійснив державну реєстрацію земельної ділянки (ДЗК);

-       Доповнення до системи координат;

-       Доповнення до типу;

 

при відкритті розділу додано фільтрацію для атрибуту «Населений пункт» блоку адреса та адреса складової частини відповідно заповненому значенню «код КОАТУУ»;

 

можливість виконання операції відкриття розділу на підставі заяви «Про скасування» та рішення «Про скасування»;

 

можливість виконання операції скасування відкриття розділу на підставі «Заяви про скасування» та рішення «Про відкриття закритого розділу та реєстраційної справи» або «Рішення про скасування»;

 

удосконалення алгоритмів виконання операцій з Розділом відповідно до законодавства:

-       можливість відміни останньої операції  типу «Закриття розділу», як помилкової, користувачам організації якій проведено закриття;

-       додання підстави «відкриття розділу на новостворений ОНМ» при закритті розділу для об’єктів незавершеного будівництва;

-       можливість виконання операції закриття розділу на підставі рішення про закриття розділу та реєстраційної справи (відкриття розділу на новостворений ОНМ);

 

можливість переходу з форми перегляду ПВ, ІРП, обтяження, іпотеки до перегляду архівних записів про ОНМ з РПВН та записів з ЄРЗ та ДРІ шляхом вибору функції «Переглянути» щодо атрибута «Реєстраційний номер майна»;

 

можливість переходу з форми реєстрації розділу, блок «Загальні відомості» до перегляду архівного запису з РПВН, шляхом вибору функції «Переглянути» щодо атрибута «Номер об’єкта в РПВН»;

 

можливість переходу з картки перегляду Розділу до картки заяви та рішення, на підставі яких здійснена реєстраційна дія;

 

змінено алгоритм заповнення ознаки об’єкта «Об’єкт житлової нерухомості» (за замовчуванням порожнє, з обов’язковим вибором);

 

додано функцію заповнення значень атрибутів розділу з заяви,  на підставі якої здійснюється відкриття розділу;

 

при реєстрації розділу додано попередження користувача про існування ОНМ зі значеннями поточної адреси, та логування факту підтвердження реєстрації користувачем;

 

створення довідника з вибором категорій організацій, для вибору місця збереження реєстраційних справ.

12.   

Пошук розділів, БНМ, прав власності, інших речових прав, обтяжень, іпотек, пошук у спеціальному розділі

Можливість розширеного пошуку за загальними та додатковими атрибутами реєстру;

 

можливість переходу шляхом подвійного кліку до картки перегляду сутності з відповідного запису, що є результатом пошуку;

 

вилучено обов’язковість внесення періоду пошуку;

 

додано системне повідомлення «Знайдено забагато записів. Уточніть критерії пошуку.», якщо знайдено забагато записів.

13.   

Пошук БНМ, облік БНМ

Можливість обробки та пошуку БНМ на рівні реєстру, а не в межах організації.

14.   

Ведення записів про права власності, про інші речові права, обтяження, іпотеки

Можливість введення атрибуту «Серія, номер документу, що посвідчує особу», у форматі ID паспорта (формат: «УУУУУУУУУ», де «У» цифра від 0 до 9);

 

можливість локального збереження довідників з накопичуванням для атрибутів «Видавник»; «Зміст, характеристика речового права»

«Опис предмета іншого речового права» «Зміст, характеристика обтяження», «Опис предмета обтяження»;

створення буферу обміну для копіювання та заповнення деяких блоків інформації (суб’єкта права, адреса) з інших записів;

удосконалення алгоритмів виконання операцій відповідно до законодавства:

-       можливість виконання припинення права власності, припинення іншого речового права на підставі заяви «Про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо відмови від речового права)»;

-       можливість виконання реєстрації права власності, реєстрації іншого речового права, реєстрації обтяження, реєстрації іпотеки з використанням відомостей з реєстрів до 2013 на підставі заяви «Про скасування» та рішення «Про скасування»;

можливість користувачам з ролями приватний та державний виконавець здійснювати операцію припинення іпотеки;

 

можливість виконання операції погашення іпотеки, обтяження, іншого речового права на підставі рішення про закриття розділу та реєстраційної справи (відкриття розділу на новостворений ОНМ);

 

можливість введення інформації про електронну адресу власника для розсилки повідомлень;

 

можливість виправлення/зміни інформації у полі «РНОКПП/ЄДРПОУ» на причину відсутності коду;

 

забезпечено незмінність формату розміру частки після переходу права власності.

15.   

Формування документів з РРП

Можливість формування інформації (інформаційної довідки) з деталізацією та змінами для користувачів категорій «Державні виконавці»;

 

можливість формування інформації (інформаційної довідки) та «Відомості за результатом пошуку» за іменованим об’єктом без зазначення вулиці;

 

відображення інформації про причину відсутності РНОКПП у разі формування документа без виведення персональних даних;

 

можливість відображення інформації щодо документів-підстав реєстрації ПВ в РПВН;

 

можливість відображення інформації щодо підстави скасування та припинення сутності у блоці «Деталізована інформація про ...»;

 

можливість виведення відомостей про реєстраційний номер запису, з якого було здійснено перенесення поточного запису, шляхом доповнення блоків інформації щодо сутностей атрибутом «Перенесено із запису»;

 

можливість відображення при формуванні інформаційної довідки посади поточного користувача у разі друку документа помічником нотаріуса (доповнення блоку «Документ сформував» відомостями про посаду поточного користувача);

 

формування витягу відбувається відповідно до наступних правил:

-       Витяг формується на підставі заяви, що використовувалась як підстава для проведення реєстраційної дії з обраною сутністю (ПВ, ІРП, обтяження, іпотека) або ОНМ до якого належить така сутність;

-       витяг містить актуальний зріз даних щодо вибраної сутності;

-       витяг містить інформацію про стани припинено, скасовано, погашено, у разі їх наявності, для обраної сутності (ПВ, ІРП, обтяження, іпотеки);

-       витяг містить інформацію про стани (скасовано, знято з обліку), у разі їх наявності, для обраного БНМ;

-       у заголовку витяг містить слово «ВИТЯГ»;

-       витяг містить QR-код;

-       витяг містить блок підпису, за умови, що користувач вибрав ознаку «Виводити рядок для підпису»;

 

можливість друку документів (Витягів в процедурі реєстрації) як з текстом «підпис»/«печатка», так і без тексту.

16.   

Операції у спеціальному розділі

можливість виконання операції «Перенесення інформації про обтяження із спеціального розділу до розділу» за заявою «Про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності)» у випадку наявності обтяження (арешту) на все нерухоме майно;

можливість внесення відомостей щодо іншого речового права, обтяження, іпотеки до спеціального розділу з  Головного меню Системи, пункт «Реєстрація та обробка розділів», підпункт «Реєстрація у Спецрозділі»;

можливість внесення відомостей щодо іншого речового права, обтяження, іпотеки до спецрозділу з використанням відомостей з реєстрів до 2013 на підставі заяви «Про скасування» та рішення «Про скасування»;

можливість внесення відомостей про обтяження до спецрозділу з використанням відомостей з реєстрів до 2013 на підставі заяви «Про державну реєстрації прав та їх обтяжень (щодо права власності)» та рішення «Про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу)».

17.   

Робота з архівними записами про речові права та обтяження на нерухоме майно

відображення ПІБ/Назва російською мовою при перегляді обтяження, якщо вони так були внесені;

 

відображення інформації про дату та місце народження власника;

 

відображення документу, що посвідчував право власності (його назву, дату, інші реквізити);

 

можливість копіювання ознаки «Все нерухоме майно» при перенесенні інформації про обтяження із ЄРЗ до спеціального розділу.