ДП "Національні інформаційні системи"

Телефон підтримки (call-центр): 0-800-508-584

ДрукуватиФінансова звітність

Код рядка Строка ФП 3 квартал
Сумма ФП Сумма факт
1010 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати) 71622,2 35063
1011 Витрати на сировину та основні матеріали 13700 8535,3
1012 Витрати на паливо 1025 34,7
1013 Витрати на електроенергію 340 62,7
1014 Витрати на оплату праці 13633,8 8495,7
1015 Відрахування на соціальні заходи 5047,6 3050,7
1016 Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) 740,8 102,1
1017 Амортизація основних засобів і нематеріальних активів 6704,2 9898,8
1018 Інші витрати (розшифрувати) 30430,8 4883
1018/1 Оренда приміщень 3680 2396,2
1018/2 Витрати на зв'язок 4919 1923,5
1018/5 Комунальні витрати 1431,8 145,5
1018/6 Послуги охорони 800 88,1
1018/7 Витрати на службові відрядження 150,5 9,4
1018/8 Поштові послуги 1230 118,9
1018/9 Страхування майна виробничого призначення 223 0
1018/11 Періодична підписка 2,5 0
1018/12 Прибирання 850 30,2
1018/13 Витрати на забезпечення зберігання арештованого майна 5000 0
1018/14 Послуги з технічної підтримки та забезпечення функціонування апаратних та програмних засобів 2160 0
1018/15 Оцінка майна СЕТАМ 2500 0
1018/16 Інші операційні витрати 1851,3 31,3
1018/17 Господарські витрати 20 0
1018/18 Запчастини 150 0,9
1018/19 Знос МШП 25 23,7
1018/20 Канцтовари 312 115,3
1018/21 Видання бюлетеню 265,7 0
1018/23 Витрати на нотаріальні бланки 4860 0
1040 Адміністративні витрати, у тому числі: 13826,4 9508
1041 Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів 560,7 30,9
1046 Витрати на службові відрядження 80 2
1047 Витрати на зв’язок 152 0,1
1048 Витрати на оплату праці 7056 4109,9
1049 Відрахування на соціальні заходи 2479,6 1459
1050 Амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення 374 2494,3
1051 Витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення 960 955,2
1052 Витрати на страхування майна загальногосподарського призначення 56 0
1055 Консультаційні та інформаційні послуги 56 41,8
1057 Послуги з оцінки майна 2 0
1058 Витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу 12,6 0
1060 Витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: 20 0
1062 Інші адміністративні витрати (розшифрувати) 2017,5 414,8
1062/1 Послуги охорони 535,1 28,7
1062/2 Витрати на обслуговування банку 131 18,8
1062/3 Комунальні витрати 344,2 314,4
1062/4 Інформаційно-технічні послуги 15 0
1062/5 Періодична підписка 70 0
1062/6 Ремонт основних засобів 10 1,1
1062/7 Поштові послуги 61 9,8
1062/8 Прибирання 500 13,4
1062/9 Інші операційні витрати 158,2 12,2
1062/10 Господарські витрати 20 1,6
1062/11 Канцтовари 120 14,4
1062/12 Знос МШП 50 0,4
1062/13 Запчастини 3 0
1070 Витрати на збут, у тому числі: 993,5 336
1071 Транспортні витрати 38 0,9
1073 Витрати на оплату праці 317 167,7
1074 Амортизація основних засобів і нематеріальних активів 3,9 40,3
1075 Витрати на рекламу 156,5 0
1076 Інші витрати на збут (розшифрувати) 478,1 127,1
1076/1 Відрахування на соціальні заходи 116 58,3
1076/2 Оренда приміщень 60 58,3
1076/3 Ремонт основних засобів 15 0
1076/4 Страхування 6,6 0
1076/5 Комунальні послуги 10 8
1076/7 Прибирання 80 0
1076/7 Інші операційні витрати 93,5 1,2
1076/9 Запчастини 2 0
1076/10 Канцтовари 60 1,3
1076/11 Господарські витрати 30 0
1076/12 Інші матеріальні витрати 5 0
1080 Інші операційні витрати, усього, у тому числі: 4698 4392
1082 Відрахування до резерву сумнівних боргів 69,4 0
1085 Інші операційні витрати (розшифрувати) 4628,6 4392
1085/1 Витрати на оплату праці 2932,8 2883,3
1085/2 Відрахування на соціальні заходи 1050 1013,7
1085/3 Амортизація основних засобів 60 449,6
1085/4 Оренда приміщень 30 14
1085/5 Комунальні витрати 70 3,6
1085/6 Витрати на зв'язок 110 0
1085/7 Ремонт основних засобів 25 0
1085/9 Прибирання 35 0
1085/12 Інші операційні витрати 229,1 13,6
1085/13 Знос МШП 73,7 5
1085/14 Господарські витрати 10 9,2
1085/16 Запчастини 3 0