ДП "Національні інформаційні системи"

Телефон підтримки (call-центр): 0-800-508-584

ДрукуватиПрийом громадян

Наказ від 21 листопада 2017 року № 345 "Про внесення змін до Графіку особистого прийому громадян на державному підприємстві "Національні інформаційні системи""

Міністерство юстиції України

Державне Підприємство

«Національні інформаційні системи»

 

НАКАЗ

«30» грудня 2016 р.                       м. Київ                                             № 543

Про організацію особистого
прийому громадян

З метою організації проведення особистого прийому громадян посадовими особами державного підприємства «Національні інформаційні системи» (далі – ДП «НАІС», Підприємство),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Графік особистого прийому громадян на ДП «НАІС», що додається.

2. Затвердити Порядок особистого прийому громадян ДП «НАІС», що додається.

3. Заступникам генерального директора забезпечити виконання затвердженого Графіку особистого прийому громадян на ДП «НАІС».

4. Начальнику відділу документального забезпечення Департаменту інформаційного та організаційного забезпечення (далі – Відділ) забезпечити організацію попереднього запису громадян на особистий прийом посадовими особами Підприємства згідно затвердженого графіку та дотримання Порядку особистого прийому громадян на державному підприємстві «Національні інформаційні системи».

5. Заступнику начальника відділу «Служба безпеки» Бондарю С.О., під час особистого прийому громадян посадовими особами підприємства, забезпечити належний пропускний режим осіб, попередньо записаних на прийом згідно затвердженого графіку (відповідно до списків, поданих начальником Відділу не пізніше ніж за день до прийому).

6. Визнати такими, що втратили чинність накази Підприємства:

  • від 25.09.2015 № 129 «Про організацію особистого прийому громадян»;
  • від 21.01.2016 № 23 «Про внесення змін до наказу від 25.09.2015 № 129 «Про організацію особистого прийому громадян».

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника генерального директора з інформаційних, організаційних та господарських питань Легкого В.С.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ державного підприємства «Національні інформаційні системи»
від «30» грудня 2016 р. №543


Г Р А Ф І К
особистого прийому громадян
на державному підприємстві «Національні інформаційні системи»

 

Посада, прізвище, імя та по батькові

Адреса

День прийому

Години прийому

Генеральний директор
Лур’є Станіслав Сергійович
вул. Бульварно-Кудрявська, 4 остання середа кожного місяця з 10.00 до 12.00
Перший заступник генерального директора
Шіпка Ростислав Васильович
вул. Бульварно-Кудрявська, 4 перша середа кожного місяця з 14.00 до 16.00
Заступник генерального директора з питань програмного забезпечення
Ніколайчук Олег Олександрович
вул. Бульварно-Кудрявська, 4 перший четвер кожного місяця з 10.00 до 12.00
Заступник генерального директора з технічних питань
Павленко Ігор Васильович
вул. Бульварно-Кудрявська, 4 третій понеділок кожного місяця з 10.00 до 12.00
Заступник генерального директора з технологічних питань
Кісельова Ельвіра Марківна
вул. Бульварно-Кудрявська, 4 третя п’ятниця кожного місяця з 10.00 до 12.00
Заступник генерального директора з інформаційних, організаційних та господарських питань
Легкий Віталій Сергійович
вул. Бульварно-Кудрявська, 4 другий вівторок кожного місяця з 10.00 до 12.00
Заступник генерального директора з питань безпеки
Алдонов Віталій Генадійович
вул. Бульварно-Кудрявська, 4 друга середа кожного місяця з 14.00 до 16.00

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ державного підприємства «Національні інформаційні системи»
від «30» грудня 2016 р. № 543


 

ПОРЯДОК
особистого прийому громадян
на державному підприємстві «
Національні інформаційні системи»

1.  Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян на державному підприємстві «Національні інформаційні системи» (далі – Підприємство).

2.  Основними завданнями керівництва Підприємства, яке здійснює прийом громадян, є:

- реалізація положень Закону України «Про звернення громадян» та інших законів, указів Президента України, актів Кабінету Міністрів України з питань реалізації громадянами конституційного права на звернення;

- сприяння у вирішенні проблемних питань, з якими звертаються громадяни до Підприємства, відповідно до чинного законодавства.

3.  Прийом громадян керівництвом Підприємства здійснюється згідно із затвердженим графіком та лише за попереднім записом.

Запис громадян на прийом до генерального директора проводиться у разі, якщо питання, порушене громадянином, не вирішено після особистого прийому іншими посадовими особами, які здійснюють прийом громадян на Підприємстві.

4.  Прийом громадян посадовими особами Підприємства здійснюється у визначені дні та години згідно із затвердженим графіком.

Прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно звання України «Мати-героїня» та учасників бойових дій проводиться першочергово.

5.  Попередній запис на прийом до посадових осіб підприємства здійснюється працівниками відділу документального забезпечення Департаменту інформаційного та організаційного забезпечення в Журналі запису на особистий прийом (Додаток 1), не пізніше ніж за 5 робочих днів до дня прийому за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 4, або за телефоном 206-71-84.

При здійсненні запису встановлюється, до яких посадових осіб Підприємства чи органів вже звертався заявник для вирішення свого питання та яке було прийняте рішення, а також повідомляється про необхідність дотримання під час прийому вимог пропускного режиму та пред’явлення відповідних документів для оформлення перепустки.

Працівниками відділу документального забезпечення Департаменту інформаційного та організаційного забезпечення, не пізніше ніж за 1 день до дня прийому, для забезпечення належного пропускного режиму під час особистого прийому громадян, надаються уповноваженій особі з питань внутрішньої безпеки Підприємства списки громадян, попередньо записаних на прийом.

6.  Посадова особа під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає відповідно до чинного законодавства обґрунтоване роз’яснення та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).

7.  Якщо вирішити питання в усному зверненні громадянина, безпосередньо під час особистого прийому, неможливо, воно розглядається у тому самому порядку, що й письмове звернення. Для цього громадянину пропонується подати письмове звернення або заповнити Картку особистого прийому заявника (Додаток 2). Про результати розгляду громадянинові, на його бажання, надається усна або письмова відповідь.

8.  Подане громадянином на особистому прийомі письмове звернення розглядається у порядку, встановленому законодавством для письмових звернень.

9.  Якщо розв’язання питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції Підприємства, посадова особа пояснює громадянину, до якого органу державної влади або органу місцевого самоврядування, підприємства, організації чи установи доцільно звернутися, за можливості із зазначенням адреси або номера телефону.

10. Для забезпечення більш повного та вичерпного роз’яснення поставлених громадянином питань посадова особа може залучати до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів Підприємства або одержувати від них потрібну інформацію.

11. Звернення може бути подано особисто як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне). У зверненні мають бути вказані прізвище, ім’я та по-батькові, місце проживання громадянина та зміст питання, що розглядається. Письмове звернення має бути надруковане або написане від руки розбірливо і чітко, підписане заявником (заявниками) із зазначенням дати.

12. На першому аркуші звернення, поданого на особистому прийомі, та на копії цього аркуша проставляється штамп із зазначенням реєстраційного індексу.

13. Облік прийому громадян та контроль за дотриманням термінів розгляду звернень, прийнятих під час особистого прийому, здійснюється загальним відділом в Журналі обліку особистого прийому громадян (Додаток 3) та включає в себе: дату проведення прийому, прізвище особи, яка провела особистий прийом; дату надходження звернення та реєстраційний індекс; прізвище, ім’я та по батькові, адресу чи місце роботи заявника, контактний телефон; порушені питання – короткий зміст; зміст резолюції, виконавець, термін виконання; наслідки розгляду, дата направлення відповіді.

14. Звернення громадян на особистому прийомі реєструються відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаних громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348.

15. Посадова особа зобов’язана забезпечити прийом усіх громадян відповідно до попереднього запису з урахуванням правил внутрішнього трудового розпорядку Підприємства та визначеного графіком часу.

16. У прийомі громадян можуть брати участь їх представники, повноваження яких оформлені в установленому законодавством порядку.

17. Громадяни, визначені судом недієздатними, на прийом без участі їх законних представників не допускаються.

18. У разі необхідності посадова особа може попросити заявника пред’явити документ, що засвідчує його особу, або підтвердити повноваження на представництво інтересів іншої особи.

19. Відповідь на письмове звернення, подане під час особистого прийому посадовій особі, надається за підписом керівника, його заступників або інших уповноважених осіб, відповідно до їх повноважень.

20. При здійсненні особистого прийому громадян, посадові особи у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законом України «Про звернення громадян», Статутом, іншими нормативно-правовими актами та цим Порядком.

21. Особи, які здійснюють особистий прийом громадян несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законодавством України за недотримання вимог Закону України «Про звернення громадян».

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ГРОМАДЯНАМ, ЯКІ ЗВЕРНУЛИСЯ НА ОСОБИСТИЙ ПРИЙОМ ДО ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«НАЦІОНАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ»

 

Громадянам, які звернулись на прийом, рекомендується:

1. Уважно ознайомитися з графіком прийому громадян в державному підприємстві «Національні інформаційні системи» та положеннями Закону України «Про звернення громадян».

2. Із заявою чи пропозицією слід звертатися до посадової особи, в компетенцію якої входить вирішення проблеми поставленої у зверненні. Зі скаргою слід звертатись до посадової особи, в безпосередньому підпорядкуванні якої знаходиться державний орган, підприємство. організація чи посадова особа, дії якої оскаржуються.

3. Якщо питання, яке потребує вирішення, відрізняється складністю, а його розгляд вимагає вивчення значної кількості документів, фактів тощо, то заявникові бажано завчасно викласти питання в письмові формі. При собі потрібно мати документи, які засвідчують особу, а також документи, що обґрунтовують поставлене питання.

4. Старатися відповідати по суті на запитання посадової особи, яка веде прийом. Точні відповіді на задані питання дозволяють всебічно з’ясувати зміст звернення, знайти шлях його оптимального вирішення.

5. Уважно вислухати роз’яснення посадової особи, яка веде прийом. Це допоможе швидше прийняти за зверненням правильне і обґрунтоване рішення.

6. Бути самокритичним. Не виключена можливість, що викладені на прийомі прохання і вимоги не ґрунтуються на законі, або не можуть бути задоволені з об’єктивних причин. У випадках незгоди з прийнятим по зверненню рішенням заявник вправі просити у особи, яка веде прийом, дати роз’яснення про можливість і порядок його оскарження.

7. Пам’ятати, що керівники та інші посадові особи на державному підприємстві «Національні інформаційні системи» зацікавленні в правильному та своєчасному вирішенні поставленого громадянином питання, завжди готові надати допомогу, дати пораду, роз’яснення, які ґрунтуються на законах України.