Повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про встановлення батьківства (Додаток 21)

Додаток 23
до Інструкції з ведення Державного реєстру
актів цивільного стану громадян 

Повний витяг
з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про встановлення батьківства

Номер витягу в Реєстрі.

Назва органу державної реєстрації актів цивільного стану громадян, який сформував витяг.

Дата та час формування витягу в Реєстрі.

Назва юридичної особи, на запит якої видано витяг.

Прізвище, власне ім'я, по батькові фізичної особи, за письмовою заявою якої видано витяг.

Відомості про документ, на підставі якого надано витяг з Реєстру.

Відомості про параметри запиту, за якими відбувався пошук інформації у Реєстрі.

Відомості про внесення актового запису до Реєстру:

дата внесення до Реєстру;

реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення до Реєстру відомостей про акт цивільного стану;

відомості про реєстратора.

Відомості про актовий запис про встановлення батьківства:

номер актового запису у відповідній книзі державної реєстрації актів цивільного стану;

дата складання актового запису;

відомості про поновлення актового запису;

найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану, що здійснив державну реєстрацію акту цивільного стану;

прізвище, власне ім'я, по батькові особи, що здійснила державну реєстрацію, та її посада.

Відомості про дитину:

прізвище, власне ім'я, по батькові до та після державної реєстрації встановлення батьківства;

дата народження;

місце народження.

Відомості щодо актового запису про народження (назва органу державної реєстрації актів цивільного стану, який зареєстрував народження, дата складання, номер актового запису у книзі державної реєстрації актів цивільного стану).

Відомості про батьків:

прізвище, власне ім'я, по батькові;

дата народження;

громадянство;

національність (за наявності);

місце проживання;

документи, що посвідчують особу батьків.

Відомості про підставу запису про встановлення батьківства.

Прізвище, власне ім'я, по батькові, адреса заявника.

Відомості про видані свідоцтва:

серія та номер свідоцтва.

Відомості про реєстратора, який надав витяг.

Прізвище, власне ім'я, по батькові керівника органу державної реєстрації актів цивільного стану громадян та його підпис.

Печатка.

(додаток 23 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства юстиції України від 20.01.2012 р. N 112/5)