Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про реєстрацію усиновлення (удочеріння)(Додаток 24)

Додаток 26
до Інструкції з ведення Державного реєстру
актів цивільного стану громадян 

ВИТЯГ
з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію усиновлення

Номер витягу в Реєстрі.

Назва органу державної реєстрації актів цивільного стану громадян, який сформував витяг.

Дата та час формування витягу в Реєстрі.

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, на запит якої видано витяг.

Відомості про документ, на підставі якого видано витяг з Реєстру.

Відомості про параметри запиту, за якими відбувався пошук інформації у Реєстрі.

Відомості про внесення актового запису до Реєстру:

дата внесення до Реєстру;

реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення до Реєстру відомостей про акт цивільного стану;

відомості про реєстратора.

Відомості про актовий запис про усиновлення:

номер актового запису у відповідній книзі державної реєстрації актів цивільного стану;

дата складання актового запису;

найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану, що здійснив державну реєстрацію акту цивільного стану;

найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану на дату складання актового запису (за наявності та бажанням особи отримати такі відомості).

Відомості про поновлення актового запису:

позначка, що актовий запис поновлено;

документ, на підставі якого поновлено актовий запис (за наявності та бажанням особи отримати такі відомості);

дата державної реєстрації усиновлення (удочеріння) (за наявності та бажанням особи отримати такі відомості).

Відомості про усиновлену особу:

прізвище, ім'я та по батькові до і після усиновлення;

дата і місце народження до і після усиновлення.

Відомості про батьків дитини (за наявності та за бажанням особи отримати такі відомості):

прізвища матері та батька;

імена матері та батька;

по батькові матері та батька;

національності матері та батька (за наявності).

Відомості про усиновителя (усиновителів):

прізвище, ім'я, по батькові;

національність (за наявності);

відомості про запис усиновителів батьками дитини;

відомості про підставу запису про усиновлення.

Відомості про реєстратора, який надав витяг.

Прізвище, ім'я, по батькові керівника органу державної реєстрації актів цивільного стану та його підпис.

Печатка.

(Інструкцію доповнено додатком 26 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 18.08.2009 р. N 1487/5,
 додаток 26 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 14.05.2010 р. N 1041/5)