Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про внесення змін у зв’язку з усиновленням (Додаток 10)

Додаток 10
до Інструкції з ведення Державного реєстру
актів цивільного стану громадян 

Витяг
з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про внесення змін у зв'язку з усиновленням (удочерінням)

Номер витягу в Реєстрі.

Назва органу державної реєстрації актів цивільного стану громадян, який сформував витяг.

Дата та час формування витягу в Реєстрі.

Прізвище, власне ім'я, по батькові фізичної особи, на запит якої видано витяг.

Відомості про документ, на підставі якого надано витяг з Реєстру.

Відомості про параметри запиту, за якими відбувався пошук інформації у Реєстрі.

Відомості про внесення актового запису до Реєстру:

дата внесення до Реєстру;

реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення до Реєстру відомостей про акт цивільного стану;

відомості про реєстратора.

Відомості про актовий запис:

номер актового запису у відповідній книзі державної реєстрації актів цивільного стану;

дата складання актового запису;

найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану, що здійснив державну реєстрацію акту цивільного стану.

Відомості про дитину (до та після усиновлення):

прізвище, власне ім'я, по батькові;

дата народження;

місце народження.

Відомості про батьків (до та після усиновлення):

прізвище, власне ім'я, по батькові;

громадянство;

національність (за наявності).

Відомості про внесення змін до актового запису про народження до Реєстру:

дата внесення змін;

відомості про підставу внесення змін до актового запису про народження у зв'язку з усиновленням;

відмітка про те, що зміни внесені у зв'язку з усиновленням;

відомості про реєстратора, який вніс зміни.

Відомості про реєстратора, який надав витяг.

Прізвище, власне ім'я, по батькові керівника органу державної реєстрації актів цивільного стану громадян та його підпис.

Печатка.