Розроблено договір про надання доступу адвокатів до інформації Єдиних та Державних реєстрів

З метою реалізації вимог законодавства щодо забезпечення безпосереднього доступу адвокатів до Державного реєстру обтяжень рухомого майна, ДП «НАІС» розроблено Договір про надання доступу до інформації Єдиних та Державних реєстрів (далі – Договір).

Станом на сьогодні, крім доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП), для адвокатів законодавством передбачено можливість доступу до Державного реєстру обтяжень рухомого майна (ДРОРМ). Для цього необхідно подати Заяву про приєднання до Договору та Замовлення встановленої форми із зазначенням найменування Реєстру, до якого є необхідність отримати доступ.

Звертаємо увагу, що умови Договору поширюють свою дію на взаємовідносини Підприємства з тими адвокатами, що отримали ідентифікатори доступу відповідно до Договору про надання доступу до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (Договір ДРРП), а Договір про надання доступу до інформації Єдиних та Державних реєстрів вважається для таких адвокатів новою редакцією Договору ДРРП, до якого адвокат раніше приєднався шляхом подання відповідної Заяви.

Важливо!

Заяви про приєднання до Договору ДРРП, що були подані адвокатами до дати публікації Договору, зберігають свою чинність та актуальність. У випадку, якщо адвокат протягом 10 (десяти) робочих днів з дати публікації Договору не повідомить Підприємство про припинення договірних відносин із ДП «НАІС», продовження користування можливістю доступу до ДРРП буде фактичним свідченням мовчазної згоди щодо приєднання адвокатом до умов цього Договору, та відповідно, всі його умови та положення розповсюджуватимуться на подальші відносини Сторін, з моменту публікації Договору. При цьому, у разі необхідності отримання доступу до ДРОРМ, адвокату потрібно подати Замовлення встановленої форми, вказавши в ньому найменування Реєстру.

З новою редакцією Договору можна ознайомитися на офіційному вебсайті ДП «НАІС» за посиланням https://nais.gov.ua/ в рубриці <Реєстри> → <Форми договорів> → <Адвокати>.

ІНШІ НОВИНИ