Зміни у програмному забезпеченні Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (платформа UnityBase)

   №

   Функціональність системи

   Опис

1

Формування документів з РРП

   Створення нового шаблону інформації (інформаційної довідки) для об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

·         відображення на документі інформації лише ОНМ (Тип об’єкта нерухомого майна, Адреса, Площа об’єкта нерухомого майна) та інформації про власників (прізвище ім’я та по-батькові власника/власників).

   Можливість підписання ЕЦП документів «Витяг (в процедурі реєстрації)» шляхом додавання кнопки:

·         «Підписати ЕЦП»;

·         «Перевірити ЕЦП».

   Можливість здійснення пошуку із застосуванням додаткових фільтрів та відображення на друкованій формі документа параметрів пошуку та фільтрації, за якими було здійснено пошук, а саме параметром:

·         роль суб’єкта.

   Можливість визначення користувачем на формі пошуку альтернативних варіантів пошуку: «за повним співпадінням» або «за частковим співпадінням», шляхом доповнення екранних форм «Інформаційна довідка з РРП (за суб’єктом)», «Відомість за результатом пошуку» відповідним атрибутом:

·        у разі встановлення умови пошуку за алгоритмами часткового співпадіння - АБО - пошук повинен бути виконаний відповідно до наступних правил:

o Юридична особа – пошук за «Назвою» АБО «ЄДРПОУ»:

   §  знаходяться записи за точним збігом введених параметрів пошуку із «ЄДРПОУ», при цьому значення «Назви» - ігнорується;

   §  виконується пошук за атрибутом «Назва» для записів, у яких відсутнє «ЄДРПОУ»;

   o  Фізична особа – пошук за «ПІБ» АБО «РНОКПП» АБО «Серія, номер документа»:

   §  знаходяться записи за точним збігом введених параметрів пошуку із «РНОКПП» або  «Серія, номер документа» (регістр введених літер до пошукового поля «Серія, номер документа» не має значення);

   §  виконується пошук за «ПІБ» для записів, у яких відсутні «РНОКПП» або «Серія, номер документа»;

   oФізична особа – пошук за «ПІБ» АБО «РНОКПП»:

   §  знаходяться записи за точним збігом  введеного параметру пошуку  із «РНОКПП»;

   §  виконується пошук за «ПІБ», для записів, у яких відсутнє «РНОКПП»;

   o    Фізична особа – пошук за «ПІБ» АБО «Серія, номер документа»:

   §  знаходяться записи за точним збігом введених параметрів пошуку із «Серія, номер документа», при цьому значення «ПІБ» - ігнорується;

   §  виконується пошук за «ПІБ» для записів, у яких відсутнє «Серія, номер документа»

·        у разі встановлення умови пошуку за алгоритмом повного співпадіння - ТА - пошук виконується відповідно до наступних правил:

   o    Юридична особа – пошук за «Назвою» ТА «ЄДРПОУ»:

   §    знаходяться записи за точним збігом  введеного параметру пошуку із «ЄДРПОУ» та у яких заповнено та співпадає значення атрибуту «Назва» (з урахуванням словникового пошуку);

   §    записи, які співпадають із атрибутом «Назва» та у яких не зазначено «ЄДРПОУ», у результатах пошуку не відображаються;

   o    Фізична особа – пошук за «ПІБ» ТА «РНОКПП» ТА  «Серія, номер документа»:

   §    знаходяться записи за точним збігом введених параметрів пошуку «РНОКПП», у яких заповнено та співпадає значення «Серія, номер документа» (регістр введених літер до пошукового поля «Серія, номер документа» не має значення), та заповнено і співпадає значення «ПІБ» (з урахуванням словникового пошуку); у разі відсутності або неспівпадіння одного з параметрів в записі, такий запис не потрапить до результатів пошуку;

   o    Фізична особа – пошук за «ПІБ» ТА «РНОКПП»:

   §    знаходяться записи за точним збігом  введеного параметру пошуку із «РНОКПП» у яких заповнено та  співпадає значення «ПІБ» (з урахуванням словникового пошуку);

   §    записи, які співпадають із атрибутом « ПІБ» та у яких не зазначено «РНОКПП», у результатах пошуку не відображаються. І навпаки;

   o    Фізична особа – пошук за «ПІБ» ТА «Серія, номер документа»:

   §    знаходяться записи за точним збігом  введеного параметру пошуку із «Серія, номер документа» (регістр введених літер до пошукового поля «Серія, номер документа» не має значення, у яких заповнено та співпадає значення «ПІБ» (з урахуванням словникового пошуку)

   §    записи, які співпадають із атрибутом «ПІБ» та у яких не зазначено «Серія, номер документа», у результатах пошуку не відображаються. І навпаки;

 

   Відображення на друкованій формі документа інформації про обраний алгоритм пошуку (блок «Параметри запиту»).

   Можливість підписання документу ЕЦП особи, яка сформувала документ, шляхом додавання кнопки «Підписати ЕЦП» при формуванні друкованої форми документу.

   Можливість друку інформації (інформаційної довідки) як з врахуванням історичних назв так і без за вибором користувача.

   Інформаційна довідка за суб’єктом, що формувалась до оновлення, тепер має назву «Інформаційна довідка з РРП за суб’єктом (загальна)» (алгоритм пошуку – за принципом часткового співпадіння).

 

   Увага!!! Пілотна експлуатація (інформація за принципом один об’єкт – один документ). Ярлик – «Інформаційна довідка з РРП за суб’єктом».

 

   Надана можливість визначення користувачем записів, які повинні бути відображені у друкованому документі (інформаційна довідка), шляхом відображення для попереднього перегляду результатів пошуку, згруппованих за кадастровим номером або за адресою, з можливістю вибору тільки однієї групи записів для відображення на документі.

   Відображення на сформованому документі інформації про всі знайдені адреси або кадастрові номери, а також інформацію про групу записів, за якою сформовано документ.

 

2

   Обробка заяв та робота з рішеннями

   Можливість підписання ЕЦП рішення шляхом додавання кнопки:

·         «Підписати ЕЦП»;

·         «Перевірити ЕЦП».

   Для співробітників ЦНАПів надано можливість «повернення переданої заяви на обробку» шляхом відміни останньої операції (для заяв, що були зареєстровані в такій організації).

   Додавання сканованих копій документів з форми перегляду заяви після її реєстрації (створено з метою зменшення вірогідності втрати інформації при роз’єднанні з сервером)

 

ІНШІ НОВИНИ