Змінюється надавач електронних довірчих послуг з ДП «НАІС» («АЦСК органів юстиції України») на ДП «ДІЯ»

Інформація для користувачів кваліфікованих

електронних довірчих послуг «АЦСК органів юстиції України»,

що надаються ДП «НАІС»

 

 

Шановний Користувачу послуг!

 

Кабінет Міністрів України 29.04.2020 прийняв Постанову №345 «Про реалізацію експериментального проекту щодо забезпечення безперервного надання кваліфікованих електронних довірчих послуг у разі заміни надавача таких послуг» (надалі – Постанова КМ), на виконання якої 29.05.2020:

(а) будуть внесені відповідні зміни до Довірчого списку кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, внаслідок чого ДП «НАІС», як надавач кваліфікованих електронних довірчих послуг (далі – послуги), буде замінений на ДП «ДІЯ»,

(б) ДП «НАІС» («АЦСК органів юстиції України») припинить надавати зазначені вище послуги. 

 

Для забезпечення безперервності надання послуг у зв’язку із заміною надавача таких послуг у порядку, передбаченому Постановою КМ, ДП «НАІС» та ДП «ДІЯ» пропонують приєднатися до публічної Угоди про заміну сторони в Договорі про надання кваліфікованих електронних довірчих послуг (далі – Угода), згідно умов якої відбудеться заміна надавача послуг з ДП «НАІС» на ДП «ДІЯ» в укладених з вами договорах. Текст Угоди розміщено на веб-сайтах ДП «НАІС» та ДП «ДІЯ» за посиланням ca.informjust.ua/contract_ch, nais.gov.ua (текст угоди у форматі PDF) та se.diia.gov.ua. Внаслідок такої заміни ДП «ДІЯ» продовжить надавати вам послуги на умовах, передбачених в договорах, укладених вами з ДП «НАІС».

 

У разі незгоди з подальшим наданням вам послуг ДП «ДІЯ» ви маєте право до 23 год. 59 хв 22.05.2020 відмовитися від приєднання до умов зазначеної вище Угоди шляхом подання на адресу ДП «НАІС» відповідної заяви в електронній формі, згідно Додатку 1 до розміщеної на сайті Угоди за посиланням ca.informjust.ua/contract_ch (надалі - Заява). Така Заява (для фізичної особидля юридичної особи) має бути підписана засобами кваліфікованого електронного підпису Користувача (уповноваженої особи Користувача) та направлена на електронну адресу НАДАВАЧА ca.change@informjust.ua. Подання такої заяви Користувачем є свідченням Вашої відмови від приєднання до Угоди та підставою для скасування виданого кваліфікованого сертифікату відкритого ключа, а також має наслідком дострокове розірвання Договору з ДП «НАІС» та повернення Користувачу сплачених ним коштів в частині не наданих ДП «НАІС» послуг.

 

         Якщо вами, як Користувачем, до 23 год. 59 хв 22.05.2020  не буде подана зазначена вище заява, то вважатиметься, що Ви висловили мовчазну згоду на приєднання до Угоди, та з 29.05.2020 надавачем кваліфікованих довірчих послуг для Вас буде ДП «ДІЯ».

 

         Контакти для отримання інформації:

 

ДП «НАІС» за посиланням ca.informjust.ua/contacts

ДП «ДІЯ» за посиланням se.diia.gov.ua/contacts

ІНШІ НОВИНИ