Положення про Єдиний державний реєстр об'єднань громадян та благодійних організацій

редакція від 14.06.1999

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства юстиції України
від 14 грудня 1998 року № 66/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 грудня 1998 р. за № 799/3239

Положення
про Єдиний державний реєстр об'єднань громадян та благодійних організацій

Це Положення розроблене на виконання Законів України "Про об'єднання громадян", "Про благодійництво та благодійні організації". Положення про порядок легалізації об'єднань громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. № 140 та Положення про порядок державної реєстрації благодійних організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. № 382, і визначає умови й порядок створення Єдиного державного реєстру об'єднань громадян та благодійних організацій, внесення реєстраційних записів до нього, а також надання інформації щодо назв об'єднань громадян та благодійних організацій з метою унеможливлення реєстрації організацій під однією і тією самою назвою.

1. Загальні положення

В цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

1.1. Єдиний державний реєстр об'єднань громадян та благодійних організацій (надалі - Єдиний реєстр) - це комп'ютерна база даних, створена за допомогою автоматизованої комп'ютерної системи, яка складається із сукупності електронних копій державних реєстрів об'єднань громадян та благодійних організацій, книг обліку філій, представництв всеукраїнських, міжнародних благодійних організацій, об'єднаних на основі єдиних правил, стандартів та процедур обміну інформацією.

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з
наказом Мін'юсту України від 10.06.99 р. № 33/5)

1.2. Єдиний Реєстр - документ, до якого органом, який реєструє, та Інформаційним центром вносяться відомості про реєстрацію всеукраїнських, міжнародних, місцевих громадських організацій, політичних партій та їхніх місцевих осередків, всеукраїнських, міжнародних, місцевих благодійних організацій та їхніх відділень зі статусом юридичної особи (надалі - організацій).

1.3. Книга обліку філій, представництв всеукраїнських, міжнародних благодійних організацій - документ, до якого органом, який реєструє, вносяться відомості про зареєстровані філії, представництва всеукраїнських та міжнародних благодійних організацій, які не є юридичними особами.

1.4. Пункт 1.4 вилучено

(згідно з наказом Мін'юсту
України від 10.06.99 р. № 33/5,
у зв'язку з цим пункт 1.5
відповідно вважати пунктом 1.4)

1.4. Реєструючий орган - Міністерство юстиції України, Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, управління юстиції в областях, а також управління юстиції в містах Києві та Севастополі.

2. Порядок внесення відомостей до Єдиного реєстру

2.1. Внесення відомостей до Єдиного реєстру про зареєстровані організації здійснюється органами, які реєструють, у день їх державної реєстрації.

2.2. Про зареєстровані організації в Єдиний реєстр вносяться наступні відомості:

 • реєстраційний номер і дата реєстрації;
 • назва;
 • статус;
 • дата надходження документів на реєстрацію;
 • мета їх діяльності;
 • юридична адреса;
 • відомості про засновників;
 • відомості про органи управління;
 • номер та дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію, його дубліката чи дубліката статуту;
 • відомості про зміни, що внесені до статутних документів;
 • відомості про припинення діяльності (ліквідацію, реорганізацію);
 • реєстраційний орган, який здійснив державну реєстрацію організації.

2.3. Про зареєстровані філії та представництва всеукраїнських, міжнародних благодійних організацій в Єдиний реєстр вносяться наступні відомості:

 • назва філії, представництва всеукраїнської, міжнародної благодійної організації;
 • дата надходження документів на реєстрацію;
 • юридична адреса;
 • номер та дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію всеукраїнської або міжнародної благодійної організації;
 • відомості про припинення діяльності (реорганізацію або ліквідацію);
 • номер та дата листа-повідомлення про реєстрацію;
 • орган, який реєструє, що здійснив реєстрацію.

2.4. Внесення в Єдиний реєстр відомостей про зареєстровані організації органами, які реєструють, здійснюється безкоштовно.

(Розділ 3 вилучено
згідно з наказом Мін'юсту України від 10.06.99 р. № 33/5,
у зв'язку з цим розділ 4 "Прикінцеві положення" та пункти
4.1, 4.2 відповідно вважати розділом 3 та пунктами 3.1, 3.2)

3. Прикінцеві положення

3.1. Відомості про організації, зареєстровані до введення в дію Єдиного реєстру, підлягають обов'язковому внесенню в Єдиний реєстр Інформаційним центром спільно з органом, який реєструє.

3.2. Організаційні заходи забезпечення захисту від несанкціонованого доступу до інформації, яка міститься в Єдиному реєстрі, здійснюється Інформаційним центром.