Спiльний лист Мiнiстерства юстицiї України та Державного комiтету України з питань житлово-комунального господарства вiд 31.01.2003 № 14-50/147

Мiнiстерство юстицiї України

Державний комiтет України з питань
житлово-комунального господарства

Керiвникам бюро
технiчної iнвентаризацiї України

№ 14-50/147 вiд 31 сiчня 2003 року

Щодо листа Української асоцiацiї
"Укртехiнветаризацiя" вiд 24.01.2003р. №1-3

Мiнiстерство юстицiї України спiльно з Державним комiтетом України з питань житлово-комунального господарства повiдомляють, що 22 сiчня 2003 року вiдбулось чергове, друге засiдання Комiсiї з питань реєстрацiї прав власностi на нерухоме майно та технiчної iнвентаризацiї, яка створена вiдповiдно до спiльного наказу Мiнiстерства юстицiї України та Державного комiтету України з питань житлово-комунального господарства вiд 19.11.02р. № 99/5;/69 иПро затвердження спiльних заходiв щодо нормативно-методичного забезпечення дiяльностi бюро технiчної iнвентаризацiї".

На засiданнi були розглянутi питання пiдключення БТI до електронного Реєстру прав власностi на нерухоме майно та проект наказу Мiнiстерства юстицiї України "Про Тимчасове положення про порядок реєстрацiї прав власностi на нерухоме майно" (в новiй редакцiї). Були також висловленi пропозицiї щодо перенесення термiну впровадження електронного Реєстру прай власностi на нерухоме майно.

Однак питання строку впровадження електронного Реєстру прав визначенi наказом Мiнiстерства юстицiї України (наказ вiд 20 вересня 2002 року № 84/5 "Про^ надання витягiв з Реєстру прав власностi на нерухоме майно та оформлення свiдоцтв про право власностi на нерухоме майно на спецiальних бланках") i тому не належать до компетенцiї спiльної Комiсiї. Цей строк впровадження, визначений з 1 лютого 2003 року, залишається незмiнним.

Всупереч iснуючому порядку оформлення рiшень спiльної Комiсiї (вiдповiдно до пункту 3 спiльного наказу рiшення Комiсiї оформлюються у виглядi протоколiв засiдання, за результатами засiдань та на виконання протоколiв можуть видаватись вiдповiднi доручення, накази, спiльнi накази, роз'яснення та iнформацiйнi листи) i перевищивши повноваження, Голова Української асоцiацiї бюро технiчної iнвентаризацiї "Укртехiнвентаризацiя" Л.Х.Черненко розiслав керiвникам БТI лист вiд 24.01.03р. № 1-3, в якому мiстились недостовiрнi данi щодо прийнятих спiльною Комiсiєю рiшень.

Зазначенi роз'яснення та iнформацiйнi листи видаються вiдповiдно за пiдписами Державного секретаря Мiнiстерства юстицiї України А.П. Зайця та/або Першого заступника Голови Державного комiтету України з питань житлово-комунального господарства В.I. Альохiна.

У цьому зв'язку, лист Української асоцiацiї бюро технiчної iнвентаризацiї "Укртехiнвентаризацiя" вiд 24.01.03р. № 1-3 за пiдписом Голови Л.Х.Черненка, який виданий з перевищенням повноважень, слiд вважати недiйсним та у подальшому керуватись виключно офiцiйними документами Мiнiстерства юстицiї України та Державного комiтету України з питань житлово-комунального господарства.

З повагою,

Державний секретар
Мiнiстерства юстицiї України
А.П.Заєць


Перший заступник
Голови Державного комiтету України
з питань житлово-комунального господарства
В.I.Альохiн