Указ Президента України від 17.02.2003 № 134/2003 ''Про заходи щодо створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру''

редакція від 15.09.2003

УКАЗ
Президента України

Про заходи щодо створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру

Із змінами і доповненнями, внесеними
Указом Президента України
від 15 вересня 2003 року № 1039/2003

З метою послідовної адаптації законодавства України, що регулює питання захисту права власності, до законодавства Європейського Союзу, вдосконалення системи обліку земельних ділянок та нерухомого майна, а також створення сприятливих умов для розвитку ринкових відносин та активізації інвестиційної діяльності в Україні постановляю:

1. Покласти на Державний комітет України по земельних ресурсах функції з державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру.

2. Внести до Указів Президента України такі зміни:

1) у підпункті 23 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 30 грудня 1997 року № 1396 (зі змінами, внесеними Указами від 31 липня 2000 року № 934 та від 27 грудня 2002 року № 1233), слова "та реєстрацію прав на нерухоме майно" і "та Державний реєстр прав на нерухоме майно" виключити;

2) у Положенні про Державний комітет України по земельних ресурсах, затвердженому Указом Президента України від 14 серпня 2000 року № 970 (зі змінами, внесеними Указом від 19 серпня 2002 року № 720), підпункт 11 пункту 4 викласти в такій редакції:

"11) здійснює у складі державного земельного кадастру реєстрацію земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них, договорів оренди земельних ділянок, веде Державний реєстр прав на землю та нерухоме майно, організовує в установленому законодавством порядку в єдиній системі державних органів земельних ресурсів надання громадянам і юридичним особам додаткових платних послуг у сфері землеустрою та використання даних державного земельного кадастру за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України".

3. Кабінету Міністрів України:

затвердити в тримісячний строк заходи щодо створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру;

внести у тримісячний строк на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо запровадження порядку відчуження земельних ділянок та нерухомого майна, який передбачав би обов'язковість їх відповідної державної реєстрації, а також щодо недопущення відчуження земельних часток (паїв) без виділення відповідних земельних ділянок у натурі, посвідчення права власності на них державним актом та їх державної реєстрації;

вжити до 1 травня 2003 року в установленому законодавством порядку разом з Українською академією аграрних наук заходів щодо передачі Інституту землеустрою та його філіалів до сфери управління Державного комітету України по земельних ресурсах;

абзац п'ятий статті 3 виключено

(згідно з Указом Президента
України від 15.09.2003 р. № 1039/2003)

затвердити в місячний строк перелік додаткових платних послуг у сфері землеустрою та використання даних державного земельного кадастру, що можуть надаватися Державним комітетом України по земельних ресурсах;

передбачати під час підготовки проекту закону про Державний бюджет України на 2004 та наступні роки кошти, необхідні для функціонування єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру.

4. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям ужити заходів щодо створення сприятливих умов для виділення протягом трьох років земельних часток (паїв) у натурі та одержання власниками відповідних земельних ділянок державних актів на право власності на земельну ділянку

.
Президент України Л. КУЧМА
м. Київ
17 лютого 2003 року
№ 134/2003