Організаційно-технологічна інструкція з користування Єдиним реєстром доручень

Затверджена
15 червня 1999 р.

Організаційно-технологічна інструкція з користування Єдиним реєстром доручень

Документи, що регламентують функціонування Єдиного реєстру доручень:

 • Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України;
 • наказ Міністра юстиції України від 29.05.99 р. № 29/5 "Про Єдиний реєстр доручень", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 червня 1999 р. за № 362/3655;
 • Положення "Про Єдиний реєстр доручень", затверджене наказом Міністра юстиції України від 29.05.99р. № 29/5;
 • Організаційно-технологічна інструкція з користування Єдиним реєстром доручень.

Ця інструкція призначена для державних та приватних нотаріусів, а також для Реєстраторів та персоналу Адміністратора Єдиного реєстру доручень.

Робота з Єдиним реєстром доручень складається із трьох частин:

 • внесення реєстраційного запису;
 • внесення відомостей про припинення дії доручень;
 • перевірка повноважень представника.

1. Реєстрація доручень

Згідно п. 89 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, доручення на право користування та розпорядження майном, в тому числі транспортними засобами підлягають обов'язковій реєстрації в Єдиному реєстрі доручень.

Для реєстрації доручень в Єдиному реєстрі доручень є два способи:

 • безпосереднє внесення реєстраційних записів;
 • шляхом подання письмової заяви.

1.1. Безпосереднє внесення реєстраційних записів

Застосування цього способу передбачає наявність в державній нотаріальній конторі або в приватного нотаріуса комп'ютера, підключеного до комп'ютерної мережі Міністерства юстиції та обладнаного відповідними програмними засобами.

Підключення до комп'ютерної мережі Міністерства юстиції здійснює Адміністратор Єдиного реєстру доручень на підставі укладеної угоди.

Порядок користування комп'ютерною системою для реєстрації доручень викладений в Керівництві користувача, яке надається при підключенні до мережі Міністерства юстиції.

1.2. Подання письмової заяви

Нотаріуси, які не мають технічної можливості безпосереднього внесення реєстраційного запису до Єдиного реєстру доручень подають Адміністратору або Реєстратору письмову заяву, в якій містяться відомості про посвідчені доручення.

Форма заяви про внесення реєстраційного запису до Єдиного реєстру доручень приведена у Додатку 1.

Заява про внесення реєстраційного запису до Єдиного реєстру доручень складається і подається нотаріусом не пізніше наступного робочого дня після посвідчення доручення. Заява повинна бути заповнена друкованими літерами або надрукована. Реєстратор або Адміністратор не приймають заяву, якщо вона не відповідає стандарту (Додаток 1) або заповнена неохайно.

Складена заява надсилається на адресу Реєстратора або Адміністратора.

Реєстратор або Адміністратор вносить реєстраційний записи до Єдиного реєстру доручень в день надходження заяви від нотаріуса. Після внесення реєстраційного запису Реєстратор або Адміністратор робить відмітку на заяві про внесення реєстраційного запису до Єдиного реєстру доручень із зазначенням дати та прізвища посадової особи.

2. Внесення відомостей про припинення дії доручення

До Єдиного реєстру доручень вносяться відомості про припинення дії доручень.

Внесення відомостей про припинення дії доручень в Єдиному реєстрі доручень, здійснюється двома способами:

 • безпосереднє внесення відомостей про припинення дії доручень;
 • внесення шляхом подання письмової заяви.

2.1. Безпосереднє внесення відомостей про припинення дії доручень

Безпосереднє внесення відомостей про припинення дії доручень до Єдиного реєстру доручень здійснюється за допомогою комп'ютера, підключеного до мережі Міністерства юстиції. Порядок користування комп'ютерною системою для внесення відомостей про припинення дії доручень викладений в Керівництві користувача

2.2. Подання письмової заяви

Нотаріуси, які не мають технічної можливості безпосереднього внесення реєстраційного запису до Єдиного реєстру доручень подають Адміністратору або Реєстратору письмову заяву, в якій містяться відомості про припинення дії доручення.

Форма заяви про внесення відомостей про припинення дії доручень до Єдиного реєстру приведена у Додатку 2.

Заява про внесення відомостей про припинення дії доручень до Єдиного реєстру доручень складається і подається нотаріусом не пізніше наступного робочого дня після отримання нотаріусом підстави для припинення дії доручення. Заява повинна бути заповнена друкованими літерами або надрукована. Реєстратор або Адміністратор не приймають таку заяву, якщо вона не відповідає стандарту (Додаток 2) або заповнена неохайно.

Складена заява надсилається на адресу Реєстратора або Адміністратора.

Реєстратор або Адміністратор вносить відомості про припинення дії доручення до Єдиного реєстру доручень в день надходження заяви від нотаріуса. Після внесення відомостей до Єдиного реєстру доручень Реєстратор або Адміністратор робить відмітку на заяві про внесення відомостей про припинення дії доручення до Єдиного реєстру доручень із зазначенням дати та прізвища посадової особи.

3. Перевірка повноважень представника

Згідно п. 33 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, при вчиненні угоди представником його повноваження перевіряються за допомогою Єдиного реєстру доручень.

Про перевірку повноважень представника нотаріус наносить на доручення такий напис: "Повноваження представника перевірені за допомогою Єдиного реєстру доручень. Номер запиту ___________".

Фактично перевірка повноважень представника здійснюється відносно дійсності та строку дії доручення, на підставі якого він діє.

Перевірка дійсності та строку дії доручення за допомогою Єдиного реєстру доручень може бути виконана двома способами:

 • за безпосереднім запитом до Єдиного реєстру доручень;
 • за запитом до Адміністратора або Реєстратора Єдиного реєстру доручень.

3.1. Безпосередній запит до Єдиного реєстру доручень

Безпосередній запит до Єдиного реєстру доручень, здійснюється за допомогою комп'ютера, підключеного до мережі Міністерства юстиції. Порядок користування комп'ютерною системою в режимі перевірки дійсності та строку дії доручень викладений в Керівництві користувача.

3.2. Запит до Адміністратора або Реєстратора Єдиного Реєстру доручень

Запит до Адміністратора або Реєстратора щодо перевірки дійсності та строку дії доручення здійснюється за допомогою телефонного зв'язку на підставі відповідного договору з Адміністратором або Реєстратором Єдиного реєстру доручень.

Для отримання відомостей про дійсність та строк дії доручення, особа яка здійснює запит, формулює його за єдиною схемою:

 • прізвище нотаріуса, що запитує;
 • номер його свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю;
 • серія та номер бланку, на якому викладений текст доручення, щодо якого здійснюється запит.

Посадова особа Адміністратора або Реєстратора Єдиного реєстру доручень (надалі - оператор), яка отримала запит щодо перевірки дійсності та строку дії доручення, вносить цей запит в Єдиний реєстр доручень та отримує відповідь.

Відповіді Єдиного реєстру доручень можуть бути трьох видів:

 • коли інформацію за запитом в Єдиному реєстрі доручень не знайдено:
  • інформація відсутня (означає, що дані про це доручення до Єдиного реєстру доручень не надходили)
  • № запиту
 • коли дію доручення не припинено:
  • прізвище, ім'я та по батькові нотаріуса, що посвідчив доручення
  • дата посвідчення
  • № запису в реєстрі нотаріальних дій
  • дата закінчення строку дії доручення
  • № запиту
 • коли дію доручення припинено:
  • прізвище, ім'я та по батькові нотаріуса, що посвідчив доручення
  • дата посвідчення
  • № запису в реєстрі нотаріальних дій
  • дата закінчення дії доручення
  • прізвище, ім'я та по батькові нотаріуса, що отримав документ, на підставі якого припинено дію доручення
  • назва та номер документу, на підставі якого припинено дія доручення
  • дата припинення дії доручення
  • № запиту

В залежності від інформації отриманої із Єдиного реєстру доручень, оператор відповідає за однією із наступних схем:

 1. Інформація за запитом в Єдиному реєстрі доручень не знайдено – відповідь оператора:
  • інформація відсутня
  • № запиту
 2. Інформація за запитом в Єдиному реєстрі доручень підтверджено – відповідь оператора:
  • доручення дійсне
  • № запиту
 3. За даними Єдиного реєстру доручень виявлені розбіжності в даних – відповідь оператора:
  • не збігається прізвище (дата посвідчення, № реєстру) (без позначення конкретних даних)
  • № запиту
 4. За даними Єдиного реєстру доручень дію доручення припинено – відповідь оператора:
  • дія доручення припинено
  • назва документу, на підставі якого припинено дія доручення
  • дата припинення дії доручення
  • № запиту

4. Умови користування Єдиним реєстром доручень

Державні нотаріальні контори та приватні нотаріуси користуються Єдиним реєстром доручень лише на підставі укладених угод з Адміністратором.

Тариф оплати за реєстрацію одного доручення в Єдиному реєстрі доручень становить ј частину неоподаткованого мінімуму доходів громадян з урахуванням ПДВ. Кошти, які надходять державній нотаріальній конторі або приватному нотаріусу від реєстрації доручень, розподіляються у наступному співвідношенні:

 • 70% перераховуються ДП "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України;
 • 30% залишаються державній нотаріальній конторі або приватному нотаріусу.

Оператор відмовляє в наданні інформації з Єдиного реєстру доручень Державним нотаріальним конторам та приватним нотаріусам, якщо вони не мають угод з Адміністратором про користування Єдиним реєстром доручень та не сплачують кошти за реєстрацію доручень.

Внесення відомостей в Єдиний реєстр доручень про припинення дії доручень, перевірка дійсності та строку дії доручення здійснюється безоплатно.