Наказ Міністерства юстиції України від 18.08.2004 № 85/5 ’’Про внесення змін та доповнень до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України’’

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З

Про внесення змін та доповнень до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України

Наказ Міністерства юстиції України
від 18 серпня 2004 року N 85/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 серпня 2004 р. за N 1020/9619

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства юстиції України
від 28 грудня 2006 року N 111/5,
від 20 травня 2008 року N 829/5,
від 25 грудня 2008 року N 2264/5,
від 15 червня 2009 року N 1064/5,
від 16 березня 2011 року N 788/5

З метою вдосконалення Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, збереження та захисту даних, що містяться у ньому, підвищення рівня захисту майнових прав та інтересів громадян і юридичних осіб, а також профілактики злочинів проти власності НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни та доповнення до Положення про Єдиний реєстр заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 09.06.99 N 31/5, зареєстрованого в Мін'юсті 10.06.99 за N 364/3657, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Затвердити Інструкцію про порядок заповнення заяв та ведення Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, що додається.

3. Державному підприємству "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України:

здійснити заходи щодо створення програмного забезпечення Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, яке відповідало б новим сучасним стандартам збереження та захисту інформації;

(абзац другий пункту 3 у редакції наказу
Міністерства юстиції України від 28.12.2006 р. N 111/5)

забезпечити належне перенесення бази даних електронного Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна до нової бази;

забезпечити безперебійну роботу державних нотаріальних контор та приватних нотаріусів у перехідний період.

4. Установити, що перенесення інформації з бази даних раніше створеного прикладного програмного забезпечення Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна (далі - база даних раніше створеного реєстру) до бази даних нового прикладного програмного забезпечення (далі - база даних модернізованого реєстру) здійснюється частинами за окремими нотаріальними округами.

5. Установити, що припинення функціонування бази даних раніше створеного реєстру визначається у кожному нотаріальному окрузі окремо, про що державне підприємство "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України або його регіональні філії повідомляють нотаріусів даного нотаріального округу та відповідне управління юстиції.

6. Установити, що до припинення функціонування бази даних раніше створеного реєстру, у порядку, передбаченому пунктом 4 цього наказу, перевірка відсутності або наявності заборони відчуження та арештів об'єктів нерухомого майна здійснюється за допомогою баз даних раніше створеного та модернізованого реєстрів.

7. Установити, що після повного перенесення бази даних раніше створеного реєстру до бази даних модернізованого реєстру державне підприємство "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України забезпечує довічне зберігання бази даних раніше створеного реєстру.

8. Установити тариф:

за видачу одного витягу про наявність/відсутність заборони та арешту нерухомого майна з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна в розмірі п'ятдесяти однієї гривні;

(абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства юстиції України від 16.03.2011 р. N 788/5)

за видачу одного витягу про наявність/відсутність арештів нерухомого майна з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна в розмірі сімдесяти двох гривень двадцяти п'яти копійок.

(абзац третій пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства юстиції України від 16.03.2011 р. N 788/5)

(пункт 8 у редакції наказу Міністерства
юстиції України від 25.12.2008 р. N 2264/5)

9. Установити, що кошти, які надходять на поточний рахунок Адміністратора від виготовлення витягів, внесення реєстраційних записів з (до) Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, спрямовуються виключно на забезпечення ведення цього реєстру.

10. Установити, що державна нотаріальна контора, державний нотаріальний архів видають (отримують) витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна при наявності квитанції про сплату на поточний рахунок Адміністратора суми коштів за виготовлення витягу чи внесення реєстраційного запису відповідно до тарифів, установлених пунктом 8 цього наказу.

11. У наказі Міністерства юстиції України від 09.06.99 N 31/5 "Про внесення змін і доповнень до нормативно-правових актів Міністерства та про затвердження Положення про Єдиний реєстр заборон відчуження об'єктів нерухомого майна", зареєстрованому в Мін'юсті 10.06.99 за N 364/3657 (із змінами та доповненнями), пункти 4 - 6 виключити.

12. Департаменту у справах цивільного стану громадян та нотаріату (Павлова Л. М.), державному підприємству "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України (Добжанський В. Б.):

подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493/92 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (зі змінами);

довести наказ до відома начальників Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції, регіональних філій державного підприємства "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України та забезпечити його належне застосування в роботі.

13. Начальникам Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції довести цей наказ до відома районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції, нотаріусів та підприємств бюро технічної інвентаризації.

14. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра юстиції Зайця А. П.

Міністр О.В. Лавринович