Положення про Єдиний реєстр заборон відчуження об’єктів нерухомого майна

Редакція діє з 03.07.2009

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства юстиції України
від 9 червня 1999 р. N 31/5
(у редакції наказу Міністерства юстиції України
від 18 серпня 2004 р. N 85/5)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 червня 1999 р. за N 364/3657 

ПОЛОЖЕННЯ
про Єдиний реєстр заборон відчуження об'єктів нерухомого майна

Це Положення встановлює порядок ведення Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, унесення (одержання) інформації до (з) нього.

1. Загальні положення

1.1. Єдиний реєстр заборон відчуження об'єктів нерухомого майна (далі - Реєстр заборон) - це електронна база даних, яка містить відомості про:

1.1.1. Обтяження нерухомого майна:

 • накладені заборони відчуження та арешти нерухомого майна;
 • вилучення записів про заборони відчуження та арешти нерухомого майна.

1.1.2. Тимчасові застереження щодо нерухомого майна:

 • внесені до Реєстру заборон тимчасові застереження щодо нерухомого майна;
 • вилучення записів про тимчасові застереження.

1.1.3. Видані витяги з Реєстру заборон.

(пункт 1.1 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 15.06.2009 р. N 1064/5)

1.2. Нерухоме майно (нерухомість) - це земельні ділянки, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці, у тому числі об'єкти незавершеного будівництва, які невід'ємно пов'язані з нею, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення. Правовий режим нерухомого майна поширюється на повітряні та морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні об'єкти.

1.3. Держателем Реєстру заборон є Міністерство юстиції України, яке розробляє організаційні, методологічні принципи ведення Реєстру заборон та забезпечує його функціонування.

1.4. Адміністратором Реєстру заборон (далі - Адміністратор) є державне підприємство "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України, що має повний доступ до електронної бази даних і відповідає за її технічне та технологічне створення та ведення, матеріально-технічне та технологічне забезпечення, за збереження і захист даних, що містяться в Реєстрі заборон.

1.5. Реєстраторами Реєстру заборон (далі - Реєстратор) є:

 • державні нотаріальні контори, державні нотаріальні архіви, приватні нотаріуси, які уклали відповідні договори з Адміністратором і мають повний доступ до Реєстру заборон через комп'ютерну мережу;
 • державне підприємство "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України та його регіональні філії.

Реєстратори приймають заяви про реєстрацію обтяження об'єкта нерухомого майна від державних нотаріальних контор та приватних нотаріусів, які не є Реєстраторами, судів, слідчих органів та інших осіб, визначених цим Положенням; уносять та вилучають записи до (з) Реєстру заборон про заборони, арешти щодо нерухомого майна; отримують (видають) витяги з Реєстру заборон. Реєстратори також уносять та вилучають до (з) Реєстру заборон відомості про тимчасові застереження щодо нерухомого майна.

(абзац четвертий пункту 1.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 20.05.2008 р. N 829/5,
 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 15.06.2009 р. N 1064/5)

За клопотанням приватного нотаріуса-Реєстратора доступ до Реєстру заборон з метою виконання функцій Реєстратора може бути наданий помічнику (консультанту) цього нотаріуса.

(пункт 1.5 доповнено абзацом п'ятим згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 15.06.2009 р. N 1064/5)

1.6. Користувачі Реєстру заборон (далі - Користувачі) - юридичні або фізичні особи, які мають доступ до Реєстру заборон через комп'ютерну мережу на підставі відповідних договорів з Адміністратором та отримують витяги з Реєстру заборон.

(пункт 1.6 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 20.05.2008 р. N 829/5)

1.7. Надання доступу Реєстраторам і Користувачам до Реєстру заборон здійснюється Адміністратором на підставі відповідних договорів.

1.8. Витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна - це документ, який свідчить про внесення реєстраційного запису до Реєстру заборон або про відсутність такого запису. Витяг з Реєстру заборон надається в паперовій або електронній формі. У Реєстрі заборон формуються чотири види витягів:

(абзац перший пункту 1.8 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства юстиції України від 20.05.2008 р. N 829/5,
 від 15.06.2009 р. N 1064/5)

 • про наявність/відсутність заборони та арешту нерухомого майна;
 • про наявність/відсутність заборони та арешту нерухомого майна на запит органу державної влади;
 • про наявність/відсутність арешту нерухомого майна;
 • розширений витяг про наявність/відсутність заборони та арешту нерухомого майна на запит органу державної влади.

(пункт 1.8 доповнено абзацом п'ятим згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 15.06.2009 р. N 1064/5)

1.9. Витяг про наявність/відсутність заборони та/або арешту містить відомості про заборони відчуження майна, накладені відповідно до чинного законодавства України; про арешти нерухомого майна, накладені судами та слідчими органами, органами державної виконавчої служби. Розширений витяг про наявність/відсутність заборони та/або арешту містить відомості про заборони відчуження майна та арешти, накладені відповідно до чинного законодавства України, а також відомості про записи, вилучені з Реєстру з моменту його модернізації.

(пункт 1.9 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 15.06.2009 р. N 1064/5)

1.9-1. Електронний цифровий підпис - вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. Електронний цифровий підпис накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа.

(Положення доповнено пунктом 1.9-1 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 20.05.2008 р. N 829/5)

1.10. Ведення Реєстру заборон здійснюється українською мовою.

(Положення доповнено пунктом 1.10 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 28.12.2006 р. N 111/5)

1.11. Заяви про реєстрацію (вилучення) обтяження об'єкта нерухомого майна, запити про надання витягу з Реєстру заборон заповнюються та подаються в паперовій або електронній формі.

Формат та засоби подання заяв, видачі витягів в електронній формі встановлюються Адміністратором.

На заяву про реєстрацію (вилучення) обтяження об'єкта нерухомого майна, запит про надання витягу з Реєстру заборон в електронній формі накладається електронний цифровий підпис заявника.

(Положення доповнено пунктом 1.11 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 20.05.2008 р. N 829/5)

1.12. Заяви про реєстрацію (вилучення) обтяження об'єкта нерухомого майна та запити про надання витягу з Реєстру заборон в електронній формі подаються до Реєстратора - державного підприємства "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України та його регіональних філій.

Органи державної виконавчої служби подають заяви про реєстрацію (вилучення) обтяження об'єкта нерухомого майна та запити про надання витягу з Реєстру заборон в електронній формі, а у разі тимчасової відсутності доступу до підсистеми електронних заяв Реєстру заборон - в паперовій формі до Реєстратора - державного підприємства "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України та його регіональних філій.

(Положення доповнено пунктом 1.12 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 20.05.2008 р. N 829/5)

1.13. Для застереження нотаріусів та сторін правочину щодо можливих негативних наслідків операцій з відповідним нерухомим майном застосовується тимчасове застереження, що носить інформаційний характер.

(главу 1 доповнено пунктом 1.13 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 15.06.2009 р. N 1064/5)

2. Унесення до Реєстру заборон відомостей про накладення (зняття) заборони та арештів на об'єкти нерухомого майна

2.1. Підставами для внесення до Реєстру заборон відомостей про накладення (зняття) заборони та арештів на об'єкти нерухомого майна є:

2.1.1. Накладення (зняття) державною нотаріальною конторою або приватним нотаріусом - Реєстратором заборони відчуження на об'єкти нерухомого майна.

2.1.2. Заява про реєстрацію (вилучення) обтяження об'єкта нерухомого майна (додатки 1 - 3), що подається:

 • державною нотаріальною конторою та приватним нотаріусом, які не є Реєстраторами, - у зв'язку з накладенням (зняттям) ними заборони відчуження на об'єкти нерухомого майна;
 • абзац третій підпункту 2.1.2 пункту 2.1 виключено

  (згідно з наказом Міністерства
   юстиції України від 15.06.2009 р. N 1064/5,
  у зв'язку з цим абзаци четвертий та п'ятий
   уважати відповідно абзацами третім та четвертим)

 • судами (крім третейських судів) і слідчими органами - у зв'язку з накладенням ними арешту на об'єкти нерухомого майна (звільненням з-під арешту);

  (абзац третій пункту 2.1.2 у редакції наказу
   Міністерства юстиції України від 28.12.2006 р. N 111/5,
   із змінами, внесеними згідно з наказом
   Міністерства юстиції України від 20.05.2008 р. N 829/5)

 • органами державної виконавчої служби - у зв'язку з накладенням ними арешту на об'єкти нерухомого майна (звільненням з-під арешту).

(пункт 2.1.2 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом  Міністерства юстиції України від 28.12.2006 р. N 111/5)

2.1.3. Пункт 2.1.3 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 20.05.2008 р. N 829/5)

2.2. Органи та посадові особи, зазначені в пункті 2.1.2 цього Положення, надсилають Реєстратору в день накладення (зняття) заборони (арешту) заяву встановленого цим Положенням зразка.

(пункт 2.2 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 20.05.2008 р. N 829/5)

2.3. Реєстратор відмовляє у внесенні відомостей до Реєстру заборон, якщо:

 • у заяві в паперовій, електронній формах відсутні або вказані не повністю, не чітко або не розбірливо відомості, передбачені пунктами 2.6.1 - 2.6.3 цього Положення;
 • формат та засоби подання заяв в електронній формі не відповідають вимогам, установленим Адміністратором;
 • у заяві в електронній формі відсутній електронний цифровий підпис або сертифікат (посилений сертифікат) відкритого ключа електронного цифрового підпису скасований або заблокований.

(пункт 2.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 28.12.2006 р. N 111/5,
 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 20.05.2008 р. N 829/5)

2.4. Відмова в унесенні відомостей до Реєстру заборон надається Реєстратором у такій самій формі (паперовій або електронній), у якій складено заяву про реєстрацію (вилучення) обтяження об'єкта нерухомого майна, із зазначенням причин відмови. На відмову в унесенні відомостей до Реєстру заборон Реєстратором накладається електронний цифровий підпис.

(пункт 2.4 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 20.05.2008 р. N 829/5)

Одночасно з відмовою в унесенні відомостей про накладення обтяжень до Реєстру заборон Реєстратор може прийняти рішення про внесення до Реєстру заборон тимчасового застереження щодо відповідного об'єкта нерухомого майна строком дії до одного місяця.

(пункт 2.4 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 15.06.2009 р. N 1064/5)

2.5. Відомості про накладені (зняті) заборони та арешти на об'єкти нерухомого майна вносяться Реєстратором до Реєстру заборон у день їх надходження.

2.6. До Реєстру заборон уносяться такі відомості про обтяження:

2.6.1. Дані про підстави виникнення обтяження: назва документа, його номер та дата, повне найменування органу, що накладає обтяження.

2.6.2. Дані про обтяжувача та про особу (осіб), щодо майна якої (яких) встановлено обтяження:

 • для фізичних осіб - громадян України - прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності останнього), ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (за наявності) та, за наявності, дата та місце народження, місце проживання, дані документа, що посвідчує особу (номер та серія, ким виданий);
 • для іноземців, осіб без громадянства - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності останнього), місце проживання за межами України, дані документа, що посвідчує особу (номер та серія, ким виданий);
 • для юридичних осіб - резидентів - найменування, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, місцезнаходження;
 • для юридичних осіб - нерезидентів - найменування, місцезнаходження та країна, де зареєстровано юридичну особу.

(підпункт 2.6.2 пункту 2.6 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 15.06.2009 р. N 1064/5)

2.6.3. Дані про об'єкт обтяження: ідентифікаційні номери об'єкта нерухомого майна та відомості про його місцезнаходження.

2.7. Реєстратор після реєстрації (вилучення) обтяження об'єкта нерухомого майна виготовляє два примірники витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, один з яких протягом двох робочих днів надсилає на адресу особи, яка подавала відповідну заяву, а другий залишає у своїй справі. 

(пункт 2.7 в редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 13.10.2004 р. N 117/5,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 20.05.2008 р. N 829/5)

2.8. У разі виявлення особами, за заявою яких Реєстратором уносились відомості до Реєстру заборон помилок у записі, зазначені особи повідомляють про виявлені помилки Реєстратора, який вносив відомості до Реєстру заборон.

(пункт 2.8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 20.05.2008 р. N 829/5)

2.9. Унесення (вилучення) до (з) Реєстру заборон відомостей про тимчасові застереження щодо нерухомого майна проводиться в такому порядку:

2.9.1. Підставами для внесення Реєстратором до Реєстру заборон відомостей про тимчасові застереження є:

 • відмова у вчиненні нотаріальної дії або відкладення нотаріальної дії у зв'язку з необхідністю отримати/перевірити інформацію;
 • зупинення вчинення нотаріальної дії до вирішення справи судом у випадках, передбачених частиною четвертою статті 42 Закону України "Про нотаріат";
 • заява власника нерухомого майна про внесення до Реєстру заборон відомостей про тимчасове застереження щодо об'єкта нерухомого майна із зазначенням обставин для обґрунтування свого клопотання (додатки 1, 2).

2.9.2. При реєстрації тимчасового застереження до Реєстру заборон вносяться відомості, передбачені підпунктами 2.6.2, 2.6.3 пункту 2.6 цього Положення, та додатково вказуються дані про підстави, які зазначає заявник/нотаріус для обґрунтування необхідності внесення тимчасового застереження".

2.9.3. Підставами для вилучення Реєстратором з Реєстру заборон відомостей про тимчасові застереження є:

 • припинення існування підстав для відкладення нотаріальної дії;
 • припинення існування підстав для зупинення вчинення нотаріальної дії, передбачених частиною четвертою статті 42 Закону України "Про нотаріат";
 • заява власника нерухомого майна про вилучення з Реєстру заборон відомостей про тимчасове застереження щодо об'єкта нерухомого майна (додаток 3) до спливу місячного строку.

Заява про вилучення з Реєстру заборон відомостей про тимчасове застереження щодо нерухомого майна може бути подана також спадкоємцями, правонаступниками власника нерухомого майна.

2.9.4. Під час подання заяви про внесення (вилучення) до (з) Реєстру заборон відомостей про тимчасове застереження щодо об'єкта нерухомого майна заявник пред'являє паспорт або інший документ, за яким встановлюється особа, а у разі потреби - довіреність.

2.9.5. Реєстратор відмовляє у внесенні (вилученні) до (з) Реєстру заборон відомостей про тимчасові застереження щодо нерухомого майна, якщо:

 • у заяві відсутні, неповністю, нечітко або нерозбірливо визначені відомості, передбачені цим Положенням;
 • не надано документів, що відповідно до діючого законодавства підтверджують наявність обставин, які визнаються підставою для унесення (вилучення) відомостей;
 • заявник не пред'явив документ, за яким встановлюється особа, чи довіреність.

Відмова у внесенні (вилученні) відомостей до (з) Реєстру заборон надається заявнику у 10-денний строк з дня отримання заяви в письмовій формі із зазначенням причин відмови.

2.9.6. Реєстратор після внесення (вилучення) до (з) Реєстру заборон відомостей про тимчасові застереження щодо нерухомого майна протягом двох робочих днів надсилає про це витяг на адресу заявника.

2.9.7. Строк дії тимчасового застереження - до одного місяця.

(главу 2 доповнено пунктом 2.9 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 15.06.2009 р. N 1064/5)

3. Надання інформації з Реєстру заборон

3.1. Інформація з Реєстру заборон надається у вигляді витягів на запити (додаток 4) будь-яких фізичних та юридичних осіб, складених в паперовій або електронній формі.

Абзац другий пункту 3.1 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 15.06.2009 р. N 1064/5,
у зв'язку з цим абзаци третій та четвертий
 уважати відповідно абзацами другим та третім)

Інформація з Реєстру заборон надається в такій самій формі (паперовій або електронній), у якій подано запит про надання витягу.

На запит, складений в електронній формі, на бажання заявника може бути надано інформацію в паперовій формі.

(пункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 13.10.2004 р. N 117/5,
 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 20.05.2008 р. N 829/5)

3.2. Витяги про наявність/відсутність заборони та/або арешту нерухомого майна на запит органу державної влади надаються державним підприємством "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України та його регіональними філіями на запит суду, прокуратури, органів дізнання і досудового слідства - у зв'язку з цивільними, господарськими, адміністративними або кримінальними справами, справами про адміністративні правопорушення, що знаходяться в провадженні цих органів, органам державної виконавчої служби - у зв'язку з відкриттям виконавчого провадження, а також Міністерства юстиції України, Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі у зв'язку із здійсненням ними своїх повноважень.

(пункт 3.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 20.05.2008 р. N 829/5,
 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 15.06.2009 р. N 1064/5)

3.3. Витяги з Реєстру заборон містять таку інформацію:

 • номер витягу, дата;
 • дані про тип обтяження;
 • дані про об'єкт обтяження;
 • дані про особу (осіб), щодо майна якої (яких) встановлено обтяження;
 • дані про обтяжувача;
 • дані про підставу обтяження;
 • дані про Реєстратора та дату внесення обтяження;
 • параметри запиту;
 • відомості про особу, що надала витяг.

(пункт 3.3 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 15.06.2009 р. N 1064/5)

3.4. Запит, зазначений у пункті 3.2 та складений в паперовій формі, подається за формою, наведеною у додатку 4, та/або на бланку встановленої форми з обов'язковим зазначенням номера справи/виконавчого провадження та проставленням гербової печатки відповідного органу.

(пункт 3.4 у редакції наказів Міністерства
 юстиції України від 20.05.2008 р. N 829/5,
 від 15.06.2009 р. N 1064/5)

3.5. Витяги з Реєстру заборон в паперовій формі виготовляються Реєстраторами з використанням спеціальних бланків документів реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції України та завіряються своїм підписом та печаткою. Витяг виготовляється в двох примірниках, один з яких видається заявникові, а другий - залишається у справі Реєстратора.

(абзац перший пункту 3.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.06.2009 р. N 1064/5)

Порядок постачання, зберігання, обліку та звітності витрачання спеціальних бланків документів реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції України визначається Положенням про порядок постачання, зберігання, обліку та звітності витрачання спеціальних бланків документів інформаційної системи Міністерства юстиції України, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 14.07.2004 N 67/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.07.2004 за N 878/9477.

(пункт 3.5 в редакції наказів Міністерства
 юстиції України від 13.10.2004 р. N 117/5,
 від 20.05.2008 р. N 829/5)

3.6. На витяг в електронній формі або відмову в його наданні накладається електронний цифровий підпис Реєстратора.

(Положення доповнено новим пунктом 3.6 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 13.10.2004 р. N 117/5,
у зв'язку з цим пункти 3.6 - 3.8 уважати відповідно пунктами 3.7 - 3.9,
 пункт 3.6 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 20.05.2008 р. N 829/5,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 15.06.2009 р. N 1064/5)

3.7. За видачу витягів з Реєстру заборон стягується плата, розмір якої встановлюється Міністерством юстиції України.

3.8. Витяги про реєстрацію (вилучення) обтяження об'єкта нерухомого майна надаються Реєстратором безкоштовно.

3.9. Витяги про наявність/відсутність заборони та/або арешту нерухомого майна на запит осіб, визначених у пункті 3.2 цього Положення (крім третейських судів), надаються безкоштовно.

(пункт 3.9 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 28.12.2006 р. N 111/5)

4. Прикінцеві положення

4.1. Адміністратор здійснює комплекс програмних, технологічних та організаційних заходів щодо захисту відомостей, що містяться у Реєстрі заборон, від несанкціонованого доступу.

4.2. Відповідальність за вірогідність відомостей, що вносяться до Реєстру заборон із заяв, несуть органи та особи, які надали цю інформацію.

(пункт 4.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 20.05.2008 р. N 829/5)

4.3. Реєстратор несе відповідальність за помилки, допущені ним при внесенні записів до Реєстру заборон, наданні витягів, а також за неправомірну відмову в унесенні записів до Реєстру заборон та наданні витягів.

4.4. Користувач несе відповідальність за помилки, допущені ним при виготовленні витягів.

4.5. Відповідальність за помилки, допущені помічником (консультантом) приватного нотаріуса при користуванні Реєстром заборон, несе приватний нотаріус-Реєстратор.

(главу 4 доповнено пунктом 4.5 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 15.06.2009 р. N 1064/5)

 

Директор Департаменту
у справах цивільного стану
громадян та нотаріату   
 
Л. М. Павлова