Лист Міністерства юстиції України від 13.11.2000 № 51-3/1527

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

від 13.11.2000 № 51-3/1527

Начальнику Головного управління
юстиції Міністерства юстиції України
в Автономній Республіці Крим,
управлінь юстиції в областях,
містах Києві та Севастополі

Щодо призначення реєстраторів
Єдиного реєстру заповітів та
спадкових справ

У зв'язку з набранням чинності та з метою належної реалізації наказу Міністерства юстиції України від 17.10.2000 № 51/5 "Про Єдиний реєстр заповітів та спадкових справ" Міністерство юстицї України роз'яснює наступне.

Відповідно до вимог п. 5 зазначеного наказу заповіти, складені та посвідчені, змінені та скасовані в установленому законодавством порядку, заведені спадкові справи та видані свідоцтва про право на спадщину підлягають обов'язковій реєстрації в Єдиному реєстрі з 01.12.2000.

Пунктом 1.4 Положення про Єдиний реєстр заповітів та спадкових справ встановлено, що реєстраторами можуть бути державні нотаріальні контори, державні нотаріальні архіви та приватні нотаріуси, які мають доступ до Єдиного реєстру через комп'ютерну мережу Міністерства юстиції України.

Визначення Реєстраторів у межах району, міста здійснюється Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими управліннями юстиції за погодженням з ДП "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України (п. 5.1 згаданого Положення).

У зв'язку з цим, при визначенні реєстраторів вважаємо за доцільне виходити з наступного:

  1. Призначення реєстраторів необхідно здійснювати шляхом видання відповідного наказу управління юстиції.
  2. Визначення реєстраторів провадити з числа державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів та приватних нотаріусів, які підключені до інформаційної мережі Міністерства юстиції України. При цьому допускається визначення декількох реєстраторів у межах однієї адміністративно-територіальної одиниці.
  3. Для адміністративно-територіальних одиниць, що не мають доступу до інформаційної мережі Міністерства юстиції України, реєстраторами визначаються державні нотаріальні контори та приватні нотаріуси міст обласного підпорядкування.

При цьому звертаємо Вашу увагу, що призначення реєстраторів Єдиного реєстру заповітів та спадкових справ необхідно завершити до 1 грудня 2000 року.

Перелік державних нотаріальних контор та приватних нотаріусів, які визначено реєстраторами, із зазначенням території, що ними обслуговується, прошу довести до відома всіх нотаріусів.

Перший заступник МіністраБ.С. Стичинський