Методичні рекомендації щодо деяких особливостей реєстрації виконавчих дій, які враховуються при формуванні статистичних звітів за допомогою АРМ "ВП-Виконавець"

1. При реєстрації виконавчого документа (далі – ВД) загальну суму грошових коштів, яка підлягає стягненню за ВД, необхідно обов’язково вносити до поля "Сума грошових коштів, яка підлягає стягненню за ВД, грн.:" закладки "Реквізити ВД", оскільки саме це поле враховується під час формування статзвітів. Якщо категорія ВД вказує на стягнення грошових коштів до бюджету, значення поля "Сума грошових коштів, яка підлягає стягненню за ВД, грн.:" закладки "Реквізити ВД" буде враховано у відповідному рядку статзвіту, в якому обліковуються виконавчі документи зі стягненнями до бюджету.

2. Для того, щоб у рядку "Виконання постанов про стягнення виконавчого збору" статзвітів були обліковані постанови державних виконавців про стягнення виконавчого збору, винесені згідно ст. 46 Закону України "Про виконавче провадження" (далі – Закон), в тому числі виділені в окреме провадження, зазначені постанови реєструються як виконавчий документ, з указанням у полі "Категорія ВД:" значення "Постанови державних виконавців про стягнення виконавчого збору".

3. Виконавчі провадження, поля "Стан ВД" та (або) "Стан ВП" яких мають значення "В архіві", у статзвітах не враховуються. Значення "В архіві" за необхідності може бути встановлено під час редагування виконавчого провадження (далі – ВП).

4. При формуванні статзвітів враховуються лише відповідні рішення, прийняті у ході ведення виконавчого провадження. Так, у графах "Зупинено проваджень" та "Зупинено проваджень на суму" будуть враховані ті ВП, у ході ведення яких було зареєстровано рішення "Зупинення ВП". У вказаних графах не будуть враховані ВП, для яких без реєстрації рішення "Зупинення ВП" просто було встановлено значення "Зупинено" для поля "Стан ВП" під час редагування виконавчого провадження. Усі рішення (крім рішень "Відновлення ВП" та "Закінчення ВП"), які мають дату прийняття більшу, ніж дата прийняття "Повернення ВД" або "Повернення ВД стягувачу" для даного ВП, під час формування статзвітів не враховуються.

5. У графах "Відмовлено у відкритті виконавчого провадження" та "Відмовлено у відкритті виконавчого провадження на суму" статзвітів – враховуються лише ВД, для яких зареєстровано рішення "Відмова у відкритті ВП".

6. Усі стягнення грошових коштів, які відбулись у ході ведення виконавчого провадження, повинні бути зареєстровані під час редагування ВП на закладці "Перелік стягнень" з обов’язковим указанням суми коштів та дати, коли кошти були стягнуті. Лише ці відомості є базою для автоматичного підрахунку повністю та частково стягнутих сум грошових коштів у графах "Залишок нестягнутих сум на початок звітного періоду", "Стягнуто у звітному періоді", "Залишок виконавчих документів на кінець звітного періоду на суму", "З них про стягнення з підприємств-боржників з часткою держави у статутному фонді не менше 25% на суму", "Зупинено проваджень на суму", "Перебуває на виконанні у бухгалтеріях підприємств, установ, організацій на суму" статистичних звітів.

Необхідно реєструвати наступні стягнення:

  • примусово стягнуті повністю та частково суми грошових коштів;
  • суми, сплачені боржниками в установлений для добровільного виконання строк або самостійно після його закінчення;
  • суми, на які стягувачами за виконавчими документами про стягнення коштів було прийнято майна боржників у рахунок погашення боргів, у тому числі майна, яке не було продано в установлений Законом строк;
  • суми, які після стягнення у звітному періоді були розподілені або перебувають на рахунках органів ДВС та підлягають розподілу в порядку, установленому статтями 43, 44 Закону.

7. Після реєстрації рішень "Направлення ВД за належністю", "Повернення ВД", "Повернення ВД стягувачу", які є підставою для закінчення ВП у відповідності до ст. 37 Закону, необхідно обов’язково зареєструвати також і рішення "Закінчення ВП".

При цьому під час реєстрації рішення "Закінчення ВП" необхідно:

  • пересвідчитись, що на закладці "Результати ВП" картки реєстрації рішення "Закінчення ВП" не встановлено позначку "ВД фактично виконано";
  • на закладці "Результати ВП" картки реєстрації рішення "Закінчення ВП" у полі "Стягнуто згідно ВД, грн.:" обов’язково вказати загальну суму коштів, яка була фактично стягнута в ході ведення даного ВП (до якої входять також і суми, сплачені боржниками в установлений для добровільного виконання строк, і суми, на які стягувачами було прийнято майна боржників у рахунок погашення боргу), оскільки це поле враховується у графі "Повернуто виконавчих документів на суму" статзвітів.

8. При реєстрації рішення "Закінчення ВП" у випадку закінчення виконавчого провадження згідно з вимогами ст. 37 Закону (окрім пунктів 9 та 11) необхідно на закладці "Результати ВП" картки реєстрації рішення "Закінчення ВП" у полі "Стягнуто згідно ВД, грн.:" вказати загальну суму коштів, яка була фактично стягнута в ході ведення даного ВП (до якої входять також і суми, сплачені боржниками в установлений для добровільного виконання строк, і суми, на які стягувачами було прийнято майна боржників у рахунок погашення боргу), оскільки саме це поле враховується в графі "Закінчено провадженням виконавчих документв на суму" статистичних звітів. Крім того, необхідно:

  • якщо ВП закінчено згідно п. 8 ст. 37 Закону, на закладці "Результати ВП" картки реєстрації рішення "Закінчення ВП" встановити позначку "ВД фактично виконано" (такі ВД враховуються в графі "У тому числі фактично виконано");
  • якщо боржник повністю добровільно виконав рішення у встановлений для добровільного виконання строк, на закладці "Результати ВП" картки реєстрації рішення "Закінчення ВП" встановити позначку "ВД фактично виконано", також встановити позначку "Рішення боржником виконано добровільно" та у полі "Сума, сплачена боржником добровільно, грн.:" вказати сплачену боржником добровільно суму.

9. При реєстрації дій "Повернення ВД" та "Повернення ВД стягувачу", що виконуються згідно статей 40 та 40-1 Закону, необхідно обов’язково заповнити значення поля "Сума заборгованості, яка не стягнута за ВД, грн.:" картки реєстрації цього рішення, оскільки дане поле враховується у графі "Повернуто виконавчих документів на суму" статзвітів. У даному випадку рішення "Закінчення ВП" не реєструється.

10. При реєстрації дії "Зупинення ВП" необхідно обов’язково заповнити значення поля "Сума заборгованості, яка не стягнута за ВД, грн.:" картки реєстрації рішення "Зупинення ВП", оскільки це поле враховується у графі "Зупинено проваджень на суму" статзвітів.