Наказ Міністерства юстиції України від 03.07.2003 № 76/5 "Про внесення змін та доповнень до Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України"

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З

03.07.2003 N 76/5

Зареєстровано в міністерстві
юстиції України
3 липня 2003 р.
за N 539/7860

Про внесення змін та доповнень до Інструкції
про порядок вчинення нотаріальних дій
нотаріусами України

Відповідно до статті 8 Закону України від 21 грудня 2000 року N 2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" та на виконання пункту 2 наказу Міністерства юстиції України і Державної податкової адміністрації України від 7 лютого 2003 року N 9/5/59 "Про реєстрацію податкових застав нерухомого майна", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 лютого 2003 року за N 107/7428, Н А К А З У Ю:

 1. Внести до Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 14 червня 1994 року N 18/5 (із змінами та доповненнями) та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 7 липня 1994 року за N 152/361, такі зміни та доповнення: доповнити Інструкцію пунктом 30-1 такого змісту:

  "30-1. Угоди про відчуження або оренду (лізинг) нерухомого та рухомого майна, майнових чи немайнових прав, а також надання гарантій, поручительств, уступки вимоги, переведення боргу та надання кредитів платником податків, активи якого перебувають у податковій заставі, посвідчуються нотаріусом за умови письмової згоди відповідного податкового органу.

  Перевірка відсутності податкової застави здійснюється за даними Державного реєстру застав рухомого майна";

  абзац третій пункту 37 після слів "відчуження або арешту" доповнити словами "та відсутності податкової застави";

  абзац перший пункту 60 викласти в такій редакції:

  "Договори про заставу нерухомого або рухомого майна, майнових та немайнових прав посвідчуються нотаріусом за умови подання документів, які підтверджують право власності (право вимоги) на майно, майнові та немайнові права, що заставляються, після перевірки відсутності податкової застави за даними Державного реєстру застав рухомого майна. При посвідченні договорів застави нерухомого майна також перевіряється відсутність заборони відчуження або арешту цього майна за даними Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна";

  пункт 62 доповнити абзацом другим такого змісту:

  "Посвідчення договорів застави майна, майнових та немайнових прав, що перебувають у податковій заставі, не допускається".

 2. Департаменту нотаріату та реєстрації адвокатських об'єднань (Круковес Н.В.) подати наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (зі змінами і доповненнями) та довести його до відома начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальників обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції.
 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря Міністерства юстиції України Єфіменка Л.В.

МіністрО.В.Лавринович