Наказ Міністерства юстиції України від 26.03.2010 № 615/5 «Про впорядкування відносин щодо видачі витягів з Реєстру прав власності на нерухоме майно та оформлення свідоцтв про право власності на об'єкти нерухомого майна на спеціальних бланках»

Про впорядкування відносин щодо видачі витягів з
Реєстру прав власності на нерухоме майно та оформлення свідоцтв про право власності на об'єкти
нерухомого майна на спеціальних бланках

Наказ Міністерства юстиції України
від 26 березня 2010 року N 615/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 березня 2010 р. за N 255/17550

Відповідно до абзацу другого пункту 3 розділу II Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень" та інших законодавчих актів України" та з метою забезпечення захисту прав власності на об'єкти нерухомого майна фізичних та юридичних осіб НАКАЗУЮ:

1. Установити, що підприємства бюро технічної інвентаризації з 1 червня 2010 року здійснюють видачу витягів про реєстрацію прав власності на нерухоме майно, витягів з Реєстру прав власності на нерухоме майно та оформлюють свідоцтва про право власності на об'єкти нерухомого майна на спеціальних бланках за зразком, затвердженим Міністерством юстиції України.

Довідки-характеристики, видані до 1 червня 2010 року, є дійсними протягом трьох місяців з дати їх видачі. Нотаріуси приймають довідки-характеристики, які видані до 1 червня 2010 року та є дійсними на момент вчинення нотаріальних дій.

2. Спеціальні бланки для видачі витягів з Реєстру прав власності на нерухоме майно мають право отримувати підприємства бюро технічної інвентаризації, а свідоцтва про право власності на об'єкти нерухомого майна - підприємства бюро технічної інвентаризації, органи місцевого самоврядування та інші органи, зазначені в пункті 6.1 Тимчасового положення про порядок державної реєстрації прав власності на нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 07.02.2002 N 7/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 28.01.2003 N 6/5), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18.02.2002 за N 157/6445 (із змінами).

3. Порядок постачання, зберігання, обліку та звітності про витрачання спеціальних бланків для видачі витягів з Реєстру прав власності на нерухоме майно та свідоцтв про право власності на об'єкти нерухомого майна визначається Положенням про порядок постачання, зберігання, обліку та звітності витрачання спеціальних бланків документів інформаційної системи Міністерства юстиції України, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 14.07.2004 N 67/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.07.2004 за N 878/9477.

4. Установити, що витрати, пов'язані з організацією виготовлення та постачання бланків, здійснюються за рахунок державного підприємства "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України.

5. В абзацах першому та другому пункту 6 наказу Міністерства юстиції України від 07.02.2002 N 7/5 "Про затвердження Тимчасового положення про порядок державної реєстрації прав власності на нерухоме майно", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18.02.2002 за N 157/6445 (із змінами), слова та цифри "з 1 жовтня 2002 року" замінити словами та цифрами "з 1 червня 2010 року".

6. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2004 N 20/5, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 03.03.2004 за N 283/8882 (із змінами), що додаються.

7. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 20.09.2002 N 84/5 "Про надання витягів з Реєстру прав власності на нерухоме майно та оформлення свідоцтв про право власності на нерухоме майно на спеціальних бланках", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.09.2002 за N 773/7061 (із змінами).

8. Установити, що цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пункту 6 цього наказу, який набирає чинності з 1 червня 2010 року.

9. Департаменту цивільного законодавства та підприємництва (Завальна І. І.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (із змінами).

10. Департаменту цивільного законодавства та підприємництва (Завальна І. І.), державному підприємству "Інформаційний центр" Міністерства юстиції (Добжанський В. Б.) довести цей наказ до відома начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальників головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, регіональних філій державного підприємства "Інформаційний центр" Міністерства юстиції.

11. Начальникам Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі довести цей наказ до відома районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції, нотаріусів та підприємств бюро технічної інвентаризації.

12. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Єфіменка Л. В.

Міністр О. Лавринович


ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
О. Кужель