Спільний наказ Міністерства юстиції України та Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2002 № 99/5; /69

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ

Від 9.11.02
№ 99/5; /69;

Про затвердження спільних заходів
щодо нормативно-методичного
забезпечення діяльності бюро
технічної інвентаризації

Відповідно до підпунктів 23 та 301 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від ЗО грудня 1997 року № 1396 (із змінами і доповненнями), підпункту 5 пункту 4 Положення про Державний комітет України з питань житлово-комунального господарства, затвердженого Указом Президента України від 19 серпня 2002 року № 723, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16 травня 2002 року № 661 "Про заходи щодо створення системи реєстрації прав власності на нерухоме майно", на виконання доручення Прем'єр-міністра України А.К.Кінаха від 3 вересня 2002 року № 2843/2 та з метою вдосконалення роботи бюро технічної інвентаризації у сфері реєстрації прав власності на нерухоме майно та здійснення технічної інвентаризації
наказуємо:

 1. Щодо здійснення нормативно-методичного забезпечення діяльності бюро технічної інвентаризації з питань проведення реєстрації прав власності на нерухоме майно:

  Бюро технічної інвентаризації:

  • керуватися Тимчасовим положенням про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно, затвердженим наказом Міністерства юстиції. України від 7 лютого 2002 року №7/5 (із змінами та доповненнями), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2002 року за №157/6445;
  • наказом Міністерства юстиції України від 20 вересня 2002 року № 84/5 "Про надання витягів з Реєстру прав власності на нерухоме майно та оформлення свідоцтв про право власності на нерухоме майно на спеціальних бланках", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 вересня 2002 року за №773/7061;
  • наказом Міністерства юстиції України від 20 вересня 2002 року № 85/5 "Про затвердження Положення про порядок постачання, зберігання, обліку та звітності про витрачання бланків для видачі витягів з Реєстру прав власності на нерухоме майно та свідоцтв про право власності", зареєстрованого в1 Міністерстві юстиції України 20 вересня 2002 року за № 774/7062;
  • іншими нормативно-правовими актами, що регулюють питання реєстрації прав власності на нерухоме майно;
  • враховуючи, що довідки-характеристики, реєстраційні написи, реєстраційні посвідчення та свідоцтва про право власності на нерухоме майно, що оформлені не на спеціальних бланках, оформляються та видаються до 1 лютого 2003 року, бюро технічної інвентаризації до 31 грудня 2002 року укласти договори з ДП "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України про організацію доступу до1користування автоматизованою електронною системою Реєстр прав власності на нерухоме майно;
  • визначити особу відповідальну за замовлення та звітність ,про витрачання спеціальних бланків відповідно до наказів Міністерства юстиції України від 20 вересня 2002 року № 85/5 "Про затвердження Положення про порядок постачання, зберігання, обліку та звітності про витрачання бланків для видачі витягів з Реєстру прав власності на нерухоме майно та свідоцтв про право власності" та від 20 червня 2002 року № 55/5 "Про затвердження зразків та описів спеціальних бланків для видачі витягів з Реєстру прав власності на нерухоме майно та свідоцтв про право на власність";
  • визначити відповідальних осіб для роботи з Реєстром, яким пройти навчання у державному підприємстві "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України та його регіональних відділеннях;
  • інформацію про призначених осіб надати до державного підприємства "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України у тижневий термін.
 2. Щодо здійснення нормативно-методичного забезпечення діяльності бюро технічної інвентаризації з питань технічної інвентаризації:

  Бюро технічної інвентаризації:

  • керуватись Інструкцією про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, затвердженою наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24 травня 2001 року №127 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 10 липня 2001 року за № 582/5773;
  • Інструкцією з технічної інвентаризації зелених насаджень у містах та селищах міського типу України, затвердженою наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової .політики України від 24 грудня 2001 року № 226 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 25 лютого 2002 року за № 182/6470;
  • Інструкцією по технічній інвентаризації електричних мереж, затвердженою наказом Держжитлокомунгоспу України від 31 грудня 1991 року № 136;
  • Приміркою інструкцією з охорони праці для інспекторів з інвентаризації бюро технічної інвентаризації, затвердженою наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 26 грудня 2001 року № 228 та зареєстрованою в Національному НДІ охорони праці Держнаглядохоронпраці 9 січня 2002 року;
  • Тимчасовою Інструкцією з технічної інвентаризації водопровідних та -каналізаційних мереж, затвердженою наказом Міністра комунального господарства УРСР від 2 лютого 1965 року № 34;.
  • Положенням про порядок зберігання матеріалів технічної інвентаризації, затвердженим наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 30 січня 2002 року № 18;
  • іншими нормативно-правовими актами, що регулюють питання проведення технічної інвентаризації;
  • у місячний термін надати пропозиції щодо вдосконалення нормативно- методичного регулювання проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, технічної інвентаризації зелених насаджень у містах та селищах міського типу та технічної інвентаризації електричних мереж;
  • розробити та надати пропозиції щодо вдосконалення визначення норм часу на роботи з реєстрації прав власності та технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна.
 3. Створити Комісію з питань реєстрації прав власності на нерухоме майно та технічної інвентаризації у складі згідно з додатком.

  Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на місяць. Комісії:

  • розглядати проблемні питання, що виникають в процесі здійснення реєстрації прав власності та проведення технічної інвентаризації;
  • розглядати пропозиції, надані Комісії, щодо врегулювання питань у сфері створення електронної системи реєстрації та проведення робіт з технічної інвентаризації, які потребують нагального вирішення;
  • вживати всіх необхідних заходів для вирішення питань, що виникають під час впровадження електронного реєстру прав власності на нерухоме майно та проведення робіт з технічної інвентаризації;
  • організовувати проведення семінарів-консультацій з питань застосування в практичній діяльності бюро технічної інвентаризації Тимчасового положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 7 лютого 2002 року № 7/5, Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24 травня 2001 року № 127, та інших нормативно-правових актів, якими керуються бюро технічної інвентаризації у своїй роботі.

  Рішення Комісії оформлюються у вигляді протоколів засідання. За. результатами засідань та на виконання протоколів можуть видаватись відповідні доручення, накази, спільні накази, роз'яснення та інформаційні листи.

 4. Начальникам Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції довести цей наказ до відома районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції та бюро технічної інвентаризації.
 5. Республіканському комітету по житлово-комунальному господарству Автономної Республіки Крим, управлінням житлово-комунального господарства обласних державних адміністрацій, управлінню житлово-комунального господарства Севастопольської міської державної адміністрації, Головному управлінню житлового господарства м. Києва довести цей наказ до відома бюро технічної інвентаризації.
 6. Контроль за виконанням наказу покласти: у Міністерстві юстиції України - на Державного секретаря Міністерства юстиції України А.П. Зайця, у Державному комітеті України з питань житлово-комунального господарства - на першого заступника Голови Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства В.І. Альохіна.

Міністр Юстиції України

О.В.Лавринович
Голова Державного комітету України
з питань житлово-комунального
господарства

Г.М.Семчук