Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1088 "Про створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 липня 2003 р. N 1088
Київ

Про створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 17 липня 2009 року N 748,
 від 5 серпня 2009 року N 844


(У тексті постанови слова "Центр державного
земельного кадастру при Державному комітеті із
земельних ресурсів", "Центр державного земельного
кадастру при Державному комітеті по земельних
ресурсах" в усіх відмінках замінено словами "державне
підприємство "Центр державного земельного кадастру"
у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 5 серпня 2009 року N 844)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Підтримати пропозицію Державного комітету по земельних ресурсах та Міністерства юстиції про створення до 1 січня 2005 р. на базі державного реєстру земель та державного реєстру прав власності на нерухоме майно Державного реєстру прав на землю та нерухоме майно.

2. Визначити держателем Державного реєстру прав на землю та нерухоме майно Державний комітет по земельних ресурсах, який забезпечує створення і функціонування цього Реєстру.

3. Установити, що адміністратором Державного реєстру прав на землю та нерухоме майно є державне підприємство "Центр державного земельного кадастру", який здійснює його формування, ведення, збереження і забезпечує доступ органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування до зазначеного Реєстру з підстав і на умовах, передбачених Законом.

(пункт 3 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 17.07.2009 р. N 748)

4. Взяти до відома, що до створення Державного реєстру прав на землю та нерухоме майно:

Державне підприємство "Центр державного земельного кадастру" проводить реєстрацію земельних ділянок та прав на них шляхом внесення записів про реєстрацію земельних ділянок та прав на них до бази даних державного реєстру земель, а комунальні підприємства бюро технічної інвентаризації вносять дані про об'єкти нерухомого майна, розташовані на земельних ділянках, та права на них до бази даних державного реєстру прав власності на нерухоме майно;

адміністратором бази даних державного реєстру земель є державне підприємство "Центр державного земельного кадастру";

адміністратором бази даних державного реєстру прав власності на нерухоме майно є державне підприємство "Інформаційний центр" Міністерства юстиції.

5. Установити, що після створення Державного реєстру прав на землю та нерухоме майно:

державна реєстрація земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них проводиться виключно державним підприємством "Центр державного земельного кадастру" шляхом внесення записів до Державного реєстру прав на землю та нерухоме майно;

Державний комітет по земельних ресурсах разом з Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції та Міністерством фінансів визначає і затверджує перелік послуг, які надаються на платній основі державним підприємством "Центр державного земельного кадастру", і розміри оплати за надання цих послуг.

6. Міністерству юстиції передати до 1 січня 2004 р. базу даних державного реєстру прав власності на нерухоме майно та забезпечити до 1 січня 2005 р. передачу даних про об'єкти нерухомого майна, розташовані на земельних ділянках, та права на них Державному комітетові по земельних ресурсах.

7. Державному комітетові по земельних ресурсах:

забезпечити функціонування Центру державного земельного кадастру як юридичної особи з консолідованим балансом, ліквідувавши з цією метою регіональні, міські та районні центри державного земельного кадастру;

розробити та внести у тримісячний строк на розгляд Кабінету Міністрів України план заходів щодо об'єднання баз даних державного реєстру земель і даних державного реєстру прав власності на нерухоме майно.

8. Державному комітетові по земельних ресурсах, Міністерству юстиції, іншим центральним органам виконавчої влади привести власні рішення у відповідність із цією постановою.

9. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 15 травня 2003 р. N 689 "Про заходи щодо створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 21, ст. 921).

Прем'єр-міністр України  В. ЯНУКОВИЧ 


 Інд. 22