Лист Міністерства юстиції України від 22.01.2003 № 14-32/97

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

22.01.03 № 14-32/97

Начальнику Головного управління
юстиції Міністерства юстиції України
в Автономній Республіці Крим,
начальникам обласних, Київського
та Севастопольського міських
управлінь юстиції

У зв'язку з численними зверненнями щодо надання роз'яснення з питань надання витягів з Реєстру прав власності на нерухоме майно Міністерство юстиції України повідомляє таке.
Як установлено наказом Міністерства юстиції України "Про надання витягів з Реєстру прав власності на нерухоме майно та оформлення свідоцтв про право власності на нерухоме майно на спеціальних бланках" від 20 вересня 2002 року № 84/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 вересня 2002 року за № 773/7061, довідки-характсристикй, реєстраційні на лиси, реєстраційні посвідчення та свідоцтва про право власності на нерухоме майно, що оформлені не на спеціальних бланках, оформляються то видаються до 1 лютого 2003 року.

Це означає, що з 1 лютого 2003 року БТІ будуть видаватись замість довідок-характеристак та реєстраційних посвідчень відповідні витяги з Реєстру прав власності на нерухоме майно (витяг з Реєстру прав на нерухоме майно та витяг про реєстрацію прав на нерухоме майно). Водночас на правовставовлювальиих документах БТІ ставляться відмітки (штампи) про реєстрацію відповідних прав, зразок яких затверджений Тимчасовим положенням про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно (наказ Міністерства юстиції України від 7 лютого 2002 року № 7/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2002 року за №157/6445),

Тобто витяг з Реєстру прав видається на заміну довідки-характеристики, витяг про реєстрація прав видається на заміну реєстраційного посвідчення та реєстраційного напису на правовстановлювальному документі.

Витяги з Реєстру прав та свідоцтва про право власності видаються на спеціальних бланках з електронного Реєстру прав (наказ Міністерства юстиції України "Про затвердження Положення про порядок постачання зберігання, обліку та звітності про витрачання спеціальних бланків для видачі витягів з Реєстру прав власності на нерухоме майно та свідоцтв про право власності" від 20 вересня 2002 року № 85/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 вересня 2002 року за № 774/7062).

Слід звернути увагу на те, що термін дії довідки-характеристики станмигь три місяці. Тому довідки-характеристики, видані до 31 січня 2003 року включно, чинні протягом трьох місяців і повинні прийматись нотаріусами при вчиненні ними нотаріальних дій.

Реєстраційні написи, реєстраційні посвідчення та свідоцтва про право власності на нерухоме майно, що оформлені до 31 січня 2003 року включно, не обмежені терміном дії та повинні прийматись нотаріусами при вчиненні дими нотаріальних дій.

Витяги з Реєстру прав видаються після реєстрації прав власності на нерухоме майно та внесення відповідних даних до електронного Реєстру прав.

Якщо особа шерше звертається до БТ1 з заявою про реєстрацію права власності на нерухоме майно, - їй видається витяг про реєстрацію, який засвідчує, що її право власності вже зареєстроване.

Якщо особа надалі бажає здійснити певні операції з належним їй майном, наприклад відчуження, - ЇЙ видається витяг з Реєстру прав.

Прошу вищедикладене довести до відома районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції, бюро технічної інвентаризації та нотаріусів.

Державний секретарА.П.Заєць