Подання про включення до Державного реєстру атестованих судових експертів (Додаток 1)

Додаток 1
до Порядку ведення державного
Реєстру атестованих судових експертів

ПОДАННЯ
про ____________________________________

(зазначити необхідне: включення, унесення змін)
до державного Реєстру атестованих судових експертів

Прізвище, ім'я, по батькові судового експерта Найменування Експертно-кваліфікаційної (атестаційної) комісії, дата і номер рішення, його короткий зміст (присвоєння/підтвердження кваліфікації або притягнення до дисциплінарної відповідальності) Номер та строк дії свідоцтва або документа, що підтверджує наявність кваліфікації судового експерта або медичної експертної кваліфікації (відмітка про недійсність свідоцтва) Вид експертизи, експертна спеціальність Місце роботи, місцезнаходження, телефон судового експерта Дата та номер наказу про звільнення
1 2 3 4 5 6

_______________
(посада)
  _______________
(підпис)