Заява про включення до Державного реєстру атестованих судових експертів (Додаток 2)

Додаток 2
до Порядку ведення державного
Реєстру атестованих судових експертів

ЗАЯВА
про ____________________________________

(зазначити необхідне: включення, внесення змін)
до державного Реєстру атестованих судових експертів

Прошу включити до державного Реєстру атестованих судових експертів таку інформацію:


1. ___________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові судового експерта)


2. ___________________________________________________________________________________

(дата і номер рішення Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Мін'юсті)


3. ___________________________________________________________________________________

(номер та строк дії свідоцтва або строк дії змін до свідоцтва)


4. ___________________________________________________________________________________

(вид експертизи, експертна спеціальність)


5. ___________________________________________________________________________________

(місце роботи, місцезнаходження, телефон судового експерта)


Про зміну місця роботи зобов'язуюсь повідомити Міністерство юстиції України з метою внесення відповідних змін до Реєстру.


_______________
(підпис)  
_______________
(дата)


____________