2018-2020

Зразок (Період виробництва Бланка 2018 - 2020)

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. № 812  (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2017 р. № 677). Виготовлявся даний Бланк Дочірнім підприємством «Поліграфічний комбінат «Зоря».

Посилання на детальний опис зразка спеціального бланка нотаріального документа:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/677-2017-%D0%BF#n2

Інтагліо друк - друк, який забезпечує рельєфність елементів (рамка на лицьовому боці бланка), які виступають над поверхнею паперу і шорсткість яких відчувається на дотик. Є тільки на лицьовому боці Бланка.