2020-2021

Зразок (Період виробництва Бланка 2020 - 2021)

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. № 812 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 р. № 183). Виготовлявся даний Бланк Дочірнім підприємством «Поліграфічний комбінат «Зоря».

Посилання на детальний опис зразка спеціального бланка нотаріального документа:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/812-2009-%D0%BF#Text