Повернення коштів за неотриману послугу та/або товар

Кошти, помилково або надміру перераховані на рахунок ДП «НАІС», повертаються:

- для фізичних осіб на підставі:

1) оригіналу заяви платника в довільній формі (або пропонуємо скористатися формою заяви Заява про повернення коштів.docx) з обов’язковим зазначенням: причини повернення коштів, прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП, ідентифікаційний код) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку у паспорті), місце проживання фізичної особи та номер контактного телефону одержувача, реквізити рахунку одержувача коштів, сума коштів, що підлягає поверненню;

2) копії платіжного документа, який підтверджує перерахування коштів на рахунок ДП «НАІС».

Зверніть увагу, що у разі здійснення оплати за послугу та/або товар не з особистої банківської картки особи, яка замовляла послугу та/або товар, заяву на повернення коштів заповнює власник банківської карти, з якої було здійснено оплату за послугу та/або товар, із зазначенням всіх своїх ідентифікаційних даних та банківських реквізитів.

- для юридичних осіб на підставі:

- оригіналу офіційного звернення у вигляді листа про повернення коштів. Лист про повернення коштів складається юридичною особою - платником коштів в довільній формі з обов'язковим зазначенням такої інформації: причина повернення коштів, найменування платника (суб'єкта господарювання), код за ЄДРПОУ, місцезнаходження юридичної особи та контактного номер телефону одержувача, реквізити рахунку одержувача коштів, сума коштів, що підлягає поверненню.

- копії платіжного документа, який підтверджує перерахування коштів на рахунок ДП «НАІС».

Оригінал заяви/листа про повернення коштів та копію квитанції про сплату потрібно надіслати на поштову адресу: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 4, ДП «НАІС», або підписати заяву своїм електронним підписом та направити на електронну пошту inbox@nais.gov.ua

УВАГА!
В разі відсутності або надання неповних банківських реквізитів, повернення коштів буде неможливим!

Наголошуємо, що відповідно до постанови Правління Національного банку України від 28.12.2018 № 162 «Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні» з 13.01.2020 запроваджено обов’язкове використання міжнародного номеру банківського рахунку (IBAN) в документах на переказ коштів.

Додатково повідомляємо, що міжнародний номер банківського рахунку (IBAN) складається із 29 літеро-цифрових символів: коду країни, контрольного розряду, коду банку та номера рахунку.