ДП «НАІС» реалізувало механізм автопролонгації оренди в ДРРП

Державне підприємство «Національні інформаційні системи» 11.09.2020 оновило програмне забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (Державний реєстр прав). Оновленням, зокрема, реалізовано механізм автопролонгації та автоприпиненя іншого речового права.

Для таких видів інших речових прав, як: «право користування (сервітут)», «право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис)», «право забудови земельної ділянки (суперфіцій)», «право оренди земельної ділянки», «право користування (найму (оренди) будівлею або іншими капітальними спорудами, їх окремими частинами», «довірче управління майном», «інше речове право», внесення строку дії іншого речового права  переведено у новий формат.

Також створено низку нових полів:

Нові поля

Коментар

«Дата укладання договору (після 2013р.)/Дата державної реєстрації (до 2013 р.)»

Державний реєстратор прав вносить значення у це поле вручну

«Строк:» «рік» «місяць» «день» 

У дані поля вноситься інформація про строк дії договору, за яким набувається речове право, похідне від права власності (у разі набуття речового права на підставі договору на певний строк)

«Дата закінчення дії»

За допомогою програмних засобів реєстру, на підставі інформації зазначеної в полях «Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації (до 2013 р.)» та «Строк:» «рік» «місяць» «день» розраховується строк дії договору та отримане значення виводиться до цього поля. Максимальна кількість для вибору років - 99, місяців - 12, днів - 31.

Дата закінчення строку дії договору обраховується відповідно до Цивільного кодексу України. Державний реєстратор прав не має можливості внесення/коригування значення в цьому полі вручну. В даному полі виводиться на перегляд дата, яка зазначає останній день дії договору або день, після спливу якого буде здійснена пролонгація

«Автоматичне продовження дії договору»

Заповнити зазначене поле можливо за допомогою вибору значення із комбосписку «так» або «ні».

Обравши значення «так», після спливу дати, зазначеної в полі «Дата закінчення дії», за допомогою програмних засобів реєстру буде проведено операцію продовження дії договору на той самий строк. Відповідно, значення поля «Дата закінчення дії» буде перераховано та оновлено. В блоці «операції та дії» запису про інше речове право, зазначена операція буде відображена як «Автоматична пролонгація».

Обравши значення «ні» після спливу дати, зазначеної в полі «Дата закінчення дії»,
за допомогою програмних засобів реєстру буде проведено операцію припинення дії договору. Відомість про інше речове право буде автоматично переведено в стан «припинено». В блоці «операції та дії» запису про інше речове право, зазначена операція буде відображена як «Автоматичне припинення».

 

Нові поля «Дата укладання договору (після 2013р.)/Дата державної реєстрації (до 2013 р.)», «Строк:» «рік» «місяць» «день», «Автоматичне продовження дії договору» є обов'язковими для заповнення у випадку:

- реєстрації нового іншого речового права (за виключенням перенесення зі спецрозділу або Реєстру прав власності на нерухоме майно);

- при внесенні змін до старих полів «Строк дії»;

- заповнення значення поля «Автоматичне продовження дії договору».

Крім того, реалізована можливість додавання до сутностей (записів та операцій) реєстру виключно тих документів, які внесені до блоку «Супровідні документи» в заяві.

Важливо!

Якщо інше речове право було зареєстровано до оновлення програмного забезпечення, тобто інформація була внесена у старі поля, то продовження та припинення дії договору програмними засобами ведення Державного реєстру прав не відбудеться.

Для продовження та припинення дії договору, до Державного реєстру прав необхідно внести інформацію про строк дії договору / дату державної реєстрації у нові поля.

Зверніть увагу!  Після встановлення будь-яких оновлень системи, перед початком роботи с Державним реєстром прав, користувачам необхідно обов’язково здійснювати очистку локального сховища та сховища форм (в реєстрі), а також історії пошуків браузера (кеш).

ІНШІ НОВИНИ