Книга обліку надходження бланків до державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву (Додаток 1)

Додаток 1
до Порядку ведення
Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів 

КНИГА
обліку надходження бланків до державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву

Дата  Від кого надійшли бланки  Реквізити (номер та дата) супровідного документа надходження бланків  Кількість отриманих бланків  Серія  Номери бланків (з якого номера по який включно)  Прізвище, ім'я, по батькові особи, яка отримала бланки