Особиста книга з обліку надходження бланків (Додаток 3)

Додаток 3
до Порядку ведення Єдиного реєстру
спеціальних бланків нотаріальних документів 

ОСОБИСТА КНИГА
з обліку надходження бланків

Дата  Від кого надійшли бланки  Реквізити (номер та дата) супровідного документа надходження бланків (заповнюється приватними нотаріусами)  Кількість отриманих бланків  Серія  Номери бланків (з якого номера по який включно)