Особиста книга обліку зіпсованих і анульованих бланків (Додаток 4)

Додаток 4
до Порядку ведення Єдиного реєстру
спеціальних бланків нотаріальних документів 

ОСОБИСТА КНИГА
обліку зіпсованих і анульованих бланків

Дата  Причина вибракування (зіпсовано при заповненні, анульовано)  Кількість бланків  Серія  Номери бланків