Книга обліку зіпсованих і анульованих бланків (Додаток 7)

Додаток 7
до Порядку ведення Єдиного реєстру
спеціальних бланків нотаріальних документів 

КНИГА
обліку зіпсованих і анульованих бланків

Дата  П. І. Б. нотаріуса, яким вибракувано бланк  Причина вибракування (зіпсовано при заповненні, анульовано)  Кількість бланків  Серія  Номери бланків